Semasa

‘Ket3rujaan Bertuk4r Tr4gedl’ – Rem4ja 18 T4hun M4ut Dalam Kem4langan K0nv0i M0t0sikal.

SEBERANG PER4I : Keter.ujaan seku.mpulan pemuda berko.nvoi ke Camer0n Highlands bertukar trag.edi apabila mot0sikal ditung.gangi mereka berg.esel sesama sendiri sehingga sa.lah se0rang terb.unuh dalam kejad.ian di Kilometer 157.4 Lebuh Raya Utara-Selatan arah selatan dekat Nib0ng Tebal.

Dalam kejad.ian kira-kira pukul 9 pagi itu, se0rang pelajar kolej, Muhammad Zikrikhan Rizadhan, 18, terb.unuh di tempat kejad.ian disy.aki aki.bat keceder.aan par.ah.

VIDE0 KEMALA.NGAN DI BAWAH SEKALI

Menurut Ketua P0lis Daerah Seberang Perai Selatan, Superint.endan Lee Chong Chern, kejad.ian itu memb.abitkan empat buah mot0sikal jenis Yamaha Y15ZR dari arah Juru di sini men.uju ke Camer0n Highlands, Pahang.

“Sias.atan mend.apati kemal.angan berl.aku apabila sebuah mot0sikal berg.esel dengan mot0sikal ma.ngsa di sebelah kanan sebelum berg.esel dengan sebuah mot0sikal lain di sebelah kanan.

“Mot0sikal ma.ngsa turut berg.esel dengan mot0sikal keempat di sebelah kiri sebe.lum kesemua kender.aan itu ters.eret di atas jalan dan terh.enti di l0kasi kejad.ian,” katanya kepada pemb.erita hari ini.

Menur.utnya Chong Chern, kesemua mot0sikal terl.ibat did.apati bera.da di lor0ng kiri sebelum kemal.angan berlaku.

“Ak.ibat kejad.ian itu, ma.ngsa m.aut di tempat kejad.ian dan pu.nca kemat.ian akan diper0lehi selepas bed.ah sias.at dibuat apabila keput.usan uji.an C0vld-19 diper0lehi.

“Tiga lagi penun.ggang berusia 19, 21 dan 23 tahun mengal.ami keced.eraan, manak.ala kesemua mot0sikal yang terl.ibat mengal.ami ker0sakan,” katanya lagi.

Beliau berkata, ke.s disias.at mengikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Pengangkutan Jalan 1987.

Kakak kepada ma.ngsa mem0hon ken.alan arw4h  sedek.ahkan Alfatihah buat arw4h.

Video:

Salam takz.iah diuc.apkan buat seluruh keluarga dan rakan ken.alan arw4h. Sem0ga tab.ah mengh.adapi dug.aan ini. Alfatihah..

Sumber : K0sm0 & Nasleena Latif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *