Semasa

Kanak-kanak Perempuan 4tahun M4ut Bersama Ibunya DiglLis L0ri Di Perslmpangan Lampu lsyarat.

KUALA LUMPUR : Se0rang kanak-kanak perempuan berusia empat tahun dan lbunya ma.ut digi.Iis l0ri dalam kemala.ngan di persimp.angan lampu isya.rat Jalan 4/3a – 6/3a Pusat Bandar Utara berdekatan Pasar Bor0ng Selayang, di sini, semalam.

Dalam keja.dian jam 6.20 petang itu, Harisa Kassim, 4, memb0nceng mot0sikal H0nda NF100 ditun.ggang ibunya Shahidah Tuaher, 34.

Ketua Jab.atan Sias.atan dan Penguatku.asaan Trafik (JSPT) Kuala Lumpur, Asisten K0misi0ner Zulkefly Yahya berkata, dua bera.nak itu ma.ut serta-merta di tempat keja.dian selepas digi.Iis di baha.gian pe.rut.

“Kemala.ngan berl.aku ketika sebuah l0ri berge.rak dari lor0ng paling kanan di persimpa.ngan lampu isya.rat semasa lampu isyarat warna hijau dan menghala ke Jalan 6/3a iaitu simpang di sebelah kanan jalan.

“Tiba-tiba mot0sikal yang dinaiki ma.ngsa datang dari belakang dan cuba mem0tong l0ri berkenaan dari arah kiri jalan.

“Namun mot0sikal itu berge.seI pada bahagian kiri had.apan l0ri. Aki.bat kemala.ngan itu kedua-dua ma.ngsa terja.tuh ke bawah tay.ar kiri l0ri dan mereka tergi.Iis di baha.gian pe.rut,” katanya.

Menurutnya, sias.atan mendapati lbu yang ma.ut itu adalah suri rumah warga Myanmar beragama Islam dan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi B4ngsa-B4ngsa Bersatu Mengenai Pela.rian (UNHCR).

Beliau berkata, jena.zah dibawa ke Pus4t Perubat4n Universiti Kebangs4an Malaysia untuk be.dah sia.sat.

“K.es diklasifi.kasi mengikut Sek.syen 41(1) APJ 1987. Pem4ndu l0ri berusia 72 tahun tidak menga.lami seba.rang kecede.raan.

“Ujian alkoh0l dan da.dah terhadap pem4ndu lori didapati neg4tif,” katanya.

Sumber : wb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *