Semasa

Kanak-kanak Per3mpuan 4 tahun M4ut Terj4tuh Dari Tingk4t 29 K0nd0minium.

KU4LA LUMPUR : Se0rang kanak-kanak perempuan berusia empat tahun m.aut selepas terj.atuh dari tin.gkat 29 sebuah k0nd0minium di Jalan Ip0h, di sini, hari ini.

Ketua P0lis Daerah Sentul, Asisten K0misi0ner Beh Eng Lai berkata, p0lis mene.rima makl.umat kejad.ian pada 2.41 petang.

“Sepas.ukan p0lis dari Balai P0lis Jinjang ke l0kasi dan berdas.arkan sias.atan awal, ma.ngsa ditin.ggalkan bersendi.rian ta.npa pengaw.asan di rumah dalam kead.aan berku.nci.

“Bapa ma.ngsa dikat.akan kel.uar membeli barang dan apabila pul.ang ke rumah, dia mend.apati anaknya sudah tia.da sebelum memi.nta bant.uan pih.ak pengur.usan untuk menc.ari ma.ngsa.

“Ma.ngsa dite.mui salah se0rang kakita.ngan pengur.usan di kawasan k0rid0r tin.gkat lapan dalam kead.aan tid.ak berny.awa,” katanya dalam kenyat.aan, hari ini.

Beh berkata, pih.ak pengur.usan menghub.ungi ambul.ans dari H0spital Selayang dan ma.ngsa disa.hkan meni.nggal du.nia.

Beliau berkata, pemerik.saan di l0kasi kejad.ian mend.apati ting.kap bilik ma.ngsa terb.uka dan satu kerusi berada di tepi tingk.ap yang tidak memp.unyai jeriji itu.

“M.ayat ma.ngsa diha.ntar ke h0spital untuk bed.ah sia.sat bagi mengenalpasti pu.nca kemat.ian.

“Sias.atan di l0kasi mendap.ati tiada un.sur jen.ayah dite.mui dan k.es diklasif.ikasikan sebagai m.ati meng.ejut (SDR),” katanya.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *