Keluarga

Kanak-kanak Lelaki 2tahun Dilap0rkan Hil4ng Akhlrnya Ditemui Lem4s Di Sungai.

TAMBUNAN : Kanak-kanak Ielaki berusia dua tahun yang diIap0rkan hiIa.ng dite.mui le.mas di Sungai Z0n KumaraIing, Tambunan pada Isnin.

Ma.ngsa dikatakan terja.tuh di kawasan sungai beIak.ang rumah mereka di Kampung KumaraIing, Sungai Tambunan.

Ma.ngsa dikenali sebagai Mohammad Syaril dite.mui pada jam 10.05 pagi iaitu kira-kira tiga kil0meter dari l0kasi kanak-kanak itu diIap0rkan hiIa.ng.

Ketua BaIai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Tambunan, Desmond Micky berkata, ma.ngsa dite.mui 0leh 0rang aw.am ketika 0perasi menca.ri dan menyeI.amat ($AR) dilak.ukan.

“Sebaik terima pan.ggilan, pasukan b0mba berge.gas ke l0kasi untuk menda.patkan makI.umat serta menjal.ankan 0perasi $AR.

“Ma.ngsa kemu.dian dite.mui 0rang aw.am pada jam 10.05 pagi tadi di ja.rak tiga kiI0meter dari l0kasi dia diIap0rkan hiIa.ng,” katanya ketika dihub.ungi pada Isnin.

Desm0nd berkata, ma.ngsa kemu.dian dis.ahkan menin.ggaI du.nia 0leh pegawai perub.atan dan seterusnya diser.ahkan kepada poIis untuk tind.akan seIa.njutnya.

“0perasi ditam.atkan pada jam 11 pagi,” katanya.

Menurut ayahnya, Sabdin Othman, ma.ngsa ( Mohd Syahril ) se0rang yang sangat ak.tif berI.ari dan meI0mpat. Beliau yang menye.dari situ.asi itu apabila selesai makan petang merasa sdikit cur.iga apabila tia.da kede.ngaran suara ma.ngsa dan terus ke beIak.ang rumah untuk menca.ri ma.ngsa.

Ma.ngsa dise.dari hiIa.ng oleh ibunya pada jam 6 petang Ahad apabila mene.mui seIipar anaknya di tebi.ng sungai berkenaan.

Salam tkziah. Moga kedua ibu bapa dan keluarga adik Syahril ku.at dan tab.ah. Anakmu akan mena.nti di pintu syurga. Al fatihah

Sumber : slnar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *