Semasa

“Kakak Sayang Abah” Bapa 4 Anak M4ut, L0ri 10tan Dip4ndu Terbab4s Dan Terb4lik.

Tawau : Se0rang pemandu I0ri 10 tan ma.ut seIepas kende.raan dipandunya terba.bas sebeIum terba.Iik dalam keja.dian di Luas0ng, Jalan Imbak Cany0n, Kalabakan, di sini, semalam.

Dalam keja.dian jam 4 petang itu, ma.ngsa Jamaludin Raga, 50, disahkan menin.ggaI du.nia di l0kasi keja.dian selepas terse.pit di tempat duduk pemandu.

Jurucakap Pusat Gera.kan 0perasi (PG0) Jabatan B0mba dan PenyeIa.mat Malaysia (JBPM) Sabah berkata, pihaknya menerima panggilan kecem.asan pada jam 4.05 petang.

Katanya, sepasukan sembilan angg0ta dan pega. wai bersama jen. tera serta van Un.it Ban.tuan Perkhidmatan Kecem.asan (ERMS) dike.rahkan berge.gas ke l0kasi keja.dian.

“Setibanya dil0kasi keja.dian, pasukan 0perasi dan pasukan b0mba sukarela Kalabakan terus menjalankan 0perasi mengeIu.arkan ma.ngsa menggunakan peraIatan khas.

“Ma.ngsa berjaya dikeIu.arkan sebelum disahkan menin.ggaI du.nia dan seterusnya diserahkan kepada pihak p0Iis untuk tinda.kan Ianjut,” katanya dalam kenyataan me.dia yang dikeIu.arkan, hari ini.

Menurutnya, pasukan 0perasi kemudiannya menjalankan pemer.iksaan lanjut bagi memastikan tiada lagi kemerbaha.yaan lain sebeIum 0perasi dita.matkan pada jam 5.35 petang.

Sementara itu, jurucakap JBPM berkata, jen.tera FRT dan EMRS pasukan b0mba menga.Iami kesu.karan untuk sampai ke l0kasi disebabkan keadaan jalan yang berIumpur.

Katanya, sementara menunggu ban.tuan kenderaan pacuan empat r0da JBPM, pasukan 0perasi mengambil inisi.atif dengan menu.mpang kenderaan aw.am untuk sampai ke l0kasi keja.dian.

“Ketua 0perasi turut memak.lumkan tiada sebarang Iitupan radi0 GlRN dan telef0n dil0kasi keja.dian,” katanya.

Salam t4kziah buat keluarga Allahy4rham Jamaludin Raga. Sem0ga r0hnya ditempatkn dikalangan 0rang yang soleh. Al fatihah.

Sumber : deas0ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *