Keluarga

Jas4d Lelaki Yang Dikhuatiri Lem4s Terj4tuh Dari B0t Ketlka Memancing Telah Ditemui.

Miri : Ja.sad Abdul Wadud Dayyan yang dikhuati.ri Ie.mas terja.tuh dari b0t ketika sedang memancing bersama adiknya telah dite.mui pada petang tadi.

Berita se.dih itu dik0ngsikan sendiri oleh adik arw4h serta kenalan2 nya.

Ba.sah bumi Miri hari ni dgn hujan setelah 3 hari berpa.nas. Ba.sah bumi Miri hari ini dengan Iina.ngan airm.ata ahli keluarga dan kenalan yang men.anti kepuIa.ngannya.

Alhamdulillah jas.ad sahabat sehobi kami, k0muniti Ge.ng NgaiI Udang Miri , Allahy4rham Abdul Wadud Dayyan bin Sastri, telah dite.mui beberapa jam seIepas usai s0lat jumaat yg disusuli s0lat hajat untuknya tengahari tadi.

Akhirnya, kau pulang juga bro, Kepa.ngkuan kami utk kami sempurnakan perja.lanan tera.khirmu sebagai hmba Allah di bumi yang fana ini. Kita mungkin tidak se.mpat berkenalan, tapi tiga hari kau menghiIa.ng ini sudah cukup utk aku tan.amkan rasa sayang kepada seorang sahabat untukmu.

Berse.madilah kau di sana nanti dengan aman dan damai, tenang dan bahagia. Semoga Allah mencucu.ri rahmat-Nya ke atas Abdul Wadud Dayyan bin Sastri. Al-Fatihah.

Dalam keja.dian sekitar jam 5.20 petang Selasa lalu, ma.ngsa dikenali sebagai Abdul Wadud Dayyan Sastri berusia 29 tahun keIuar memancing bersama adiknya sebeIum ma.ngsa terja.tuh selepas b0t yang dinaiki terIan.ggar ba.tang p0kok tera.pung di sungai berkenaan.

Menurut adik ma.ngsa semasa b0t terIan.ggar ba.tang p0kok tera.pung itu, adik ma.ngsa menoIeh ke belakang mend.apati abangnya telah terja.tuh.

Bagaimanapun, cubaan menyeI.amat ma.ngsa dibuat namun ga.gaI kerana ma.ngsa telah ten.ggeIam.

Salam t4kziah buat keluarga Abdul Wadud Dayyan. Semoga tab.ah atas kehiIa.ngan insan tersayang. Al fatihah

Sumber : adri basmi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *