Semasa

Innalillah.. M0t0sikal Bert3mbung Dengan Kereta Di Lipis, Se0rang M4ut.

LIPlS : Se0rang penun.ggang m0t0sikal m.aut dalam kemala.ngan jalan raya setelah berte.mbung dengan sebuah kereta di Jalan Datuk Mahmud, berdek.atan lnstitut Pertanian Kuala Lipis di sini hari ini.

Dalam keja. dian kira-kira pu.kul 1 pagi, ma.ngsa, Syed Muhammad Razin Syed Jafri, 19, yang beralamat di kuarters lnstitut Pertanian Kuala Lipis meni.nggal du.nia di Un.it Kecem.asan H0spital Lipis pada pu.kul 6.40 pagi hari ini.

Ketua P0lis Lipis, Superint.enden Azli Mohd. Noor berkata, sias.atan awal mend.apati kemala.ngan itu diperc.ayai apabila pemandu kereta Suzuki Swift, M. Deenesh, 19, datang dari arah bandar Baru Kuala Lipis dalam perjal.anan pulang ke rumahnya, di Taman Pertama di sini, manakala manakala mot0sikal ditun.ggang ma.ngsa dari arah bertent.angan.

“Apabila sampai di tempat keja.dian, kereta yang dip.andu Deenesh diperc.ayai ga.gal dikawal lalu mem.asuki lal.uan bertent.angan sehingga berte.mbung dengan m0t0sikal ma.ngsa.

“Perlan.ggaran kedua kenderaan ini menyeb.abkan penu.nggang motosikal ters.ebut menga.lami kecede.raan par.ah di bahagian kep.ala dan telah menin.ggal dunia di Un.it Kecem.asan H0spital Kuala Lipis,” katanya dalam kenyataan di sini.

Menurut Azli, pema.ndu kereta yang tidak menga.lami seba.rang kecede.raan dita.han dan diha.ntar ke H0spital Lipis untuk diambil sampel da.rah dan air ken.cing bagi tujuan menguji tahap alk0h0l/da.dah.

Beliau berkata, be.dah sia.sat m.ayat ma.ngsa akan dijalankan selepas ujian sari.ngan C0vld19.

Katanya, aki.bat pertemb.ungan itu, m0t0sikal ma.ngsa menga.lami ker0sakan te.ruk pada bahagian hadapan, manakala juga ker0sakan di bahagian yang sama melib.atkan fender kiri dan kanan kemek kereta berkenaan.

Jelasnya, sias.atan di tempat keja.dian mendapati jalan berselek0h, sebuah l0r0ng satu hala, garisan putih berke.mbar sebagai pembahagi jalan serta cuaca baik walaupun laluan basah dan ge.lap tanpa lampu jalan.

Sumber : utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *