Jenayah

Ibu Tungg4l 9 Anak Mer4ung Di Luar Mahk4mah Slepas Dijatuhk4n Hukum4n M4ti Bers4lah Meng3dar D4dah

Setiap yang mela.kukan jena.yah pasti akan ada huku.man yang menanti. Wala.upun kadang kala ia dilihat seperti satu tind.akan kej.am, namun bila mengin.gatkan kembali jena.yah yang dilakukan, sememangnya huk.uman tersebut wa.jar.

Namun, hati siapa yang tidak terse.ntuh melihat se0rang ibu tun.ggal yang men.yara sembilan 0rang anak mera.ung selepas dijat.uhkan huku.man ma.ti oleh mahka.mah apabila didapati men.gedar dad.ah jenis sya.bu.

Vide0 se0rang wanita berusia 50an mer.aung sambil dibawa 0leh pihak p0lis selepas mendengar huk.uman yang diterima yang dik0ngsikan aka.un Tik T0k bernama @seehuadaily benar-benar meru.ntuh hati.

Dalam vide0 tersebut jelas kede.ngaran wanita tersebut yang juga se0rang nelayan bertanya siapa yang akan menj.aga anak-anaknya kelak andai dia dijat.uhkan huk.uman.

Sehubungan dengan perk0ngsian tersebut, rata-rata war.ganet telah menin.ggalkan pelbagai k0men diruangan Tik T0k akh.bar berbahasa Man.darin itu.

Ada yang menz.ahirkan rasa kas.ihan melihat se0rang wanita sudah berusia terpaksa melalui huk.uman dunia sedangkan masih ada sembilan orang anak yang perlu ditan.ggung diluar sana.

Walau bagaimanapun, ada juga yang menga.takan perkara seperti itu kerap terjadi diluar mahk.amah dan ia seperti satu sandi.wara untuk meraih perhatian umum.

 

Apa-apa pun sem0ga vide0 yang tular berkenaan menjadi ikht.ibar kepada semua andai tern.iat mahu melak.ukan sesuatu perkara yang jen.ayah yang pastinya mengu.ndang pad.ah.

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih!

Sumber : Tik T0k @seehuadaily

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *