Keluarga

Ibu H4mil 6bulan Dan Kandungan Akhlrnya Dij3mput llahi Setalah 2kali Ditidurkan.

Saban hari se0rang demi se0rang telah tew.as ang.kara pand.emik C0VlD19 dan kebeIaka.ngan ini juga banyak berita ibu yang sedang menga.ndung telah didapati p0sitif C0VlD 19 terk0rban bersama ba.yi yang dikan.dung malah ada yang ‘pergi’ selepas seIamat melahirkan ba.yinya. Seperti kisah pi.lu yang berlaku kepada Encik Firdaus, pemilik War0ng K0pi Manggis Rpad , isterinya yang hamiI 6 bulan telah terk0rban bersama ba.yi dalam kandun.gannya.

Ar.wah isterinya iaitu Herni Yusnilah dikhabarkan telah p0sltif c0vld pada ak.hir Julai yang lalu. Apa yang lebih memi.Iukan selepas dua kali di ‘tidurkan’ akh.irnya beliau dije.mput llahi bersama-sama ba.yi Ielaki dalam kandun.gannya. Sebelum ini ar.wah sangat mena.ntikan zuriat Ielaki berikutan anak sulung ar.wah adalah perempuan. Namun anak yang ditunggu-tunggu oleh pasangan ini ti.dak dapat di seIa.matkan.

Rata rata kenalan suami dan arw4h amat terke.jut dengan berita yang mendu.kacita kan itu. Arw4h Herni disifatkan se0rang sahabat dan kenalan yang sangat baik sepanjang ha.yatnya. Salam tkziah. InsyaAllah syahid buatmu duhai ibu. Moga sy.urga milikmu. Sem0ga suami dan anknya ku.at dan ta.bah dengan uji.an ini. Al fatihah kita ucapkan kepada ar.wah dan keluarganya.

Sumber : 0nlinedirivir4l / majalahharlan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *