Semasa

Hasrat Suami Untuk Melawat Isteri Di H0spital Bertuk4r Tr4gedi Yang Menyayat Hatl.

SEBERANG PERAI : Ha.srat se0rang peng.awal kesela.matan untuk mela.wat isterinya yang sedang mene.rima raw.atan di H0spital Seberang Jaya (HSJ) di sini tidak kesam.paian apabila dia terbu.nuh dalam kemala.ngan jalan raya ketika dalam perjal.anan menuju ke h0spital itu semalam.

Keja.dian kira-kira pu.kul 3.30 petang itu dilap0rkan berl.aku di Kilometer 5.7 Lebuh Raya Butterw0rth-Kulim arah Butterw0rth dekat Bukit Mertajam di sini.

Dalam keja.dian itu, ma.ngsa berusia 39 tahun yang menun.ggang m0t0sikal jenis Yamaha Lagenda 110Z menin.ggal du.nia di tempat keja.dian aki.bat kecede.raan pa.rah pada kep.ala.

Sementara itu, beliau berkata, keja.dian dikatakan berl.aku ketika ma.ngsa dalam perjalanan dari rumahnya di Guar Perahu, Bukit Mertajam di sini menuju ke HSJ bagi mela.wat isterinya yang sedang sa.kit.

Beliau berkata, ke.s disia.sat di bawah Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Salam takziah diucapkan buat seluruh keluarga dan rakan kenalan ma.ngsa. Semoga tab.ah mengha.dapi dug.aan ini.

Sumber : k0sm0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *