Semasa

Gara-gara Cuba Mengelak MPV Mem0t0ng, Penghantar Makanan M4ut Bert3mbung Mercedes.

DUNGUN : Gara-gara cuba menge.lak kenderaan pelbagai guna (MPV) yang mema.suki lalu.annya, se0rang pengh.antar makanan m.aut berte.mbung dengan Mercedes Benz di Kilometer 91.1, Jalan Kuala Terengganu-Kuantan, berha.mpiran Air Hitam di sini hari ini.

Dalam keja.dian kira-kira pu.kul 12 tengah hari itu, ma.ngsa, Mohamad Haszaniza Sulong@ Zakaria, 27, dari Kampung Bari Kechil, Setiu meni.nggal du.nia di l0kasi keja.dian.

Ketua P0lis Daerah, Superint.enden Baharudin Abdullah berkata, keja.dian berl.aku ketika ma.ngsa dalam perjalanan dari arah Kuantan ke Kuala Terengganu.

“MPV berwarna hitam itu cuba mem0t0ng kenderaan lain dan memasuki laluan Mohamad Haszaniza hingga menyeb.abkan ma.ngsa terpa.ksa menge.lak ke kiri jalan.

“Kead.aan itu menyeb.abkan Per0dua Myvi dipa.ndu ma.ngsa hila.ng kaw.alan dan terb.abas masuk ke laluan bertent.angan sebelum berte. mbung dengan Mercedes Benz,” katanya dalam kenyataan di sini hari ini.

Baharudin berkata, im.pak pelan.ggaran menyeb.abkan ma.ngsa terca.mpak keluar dari kenderaan, bagaimanapun pema.ndu Mercedes Benz tidak menga.lami sebarang kecede.raan.

Katanya, ma.yat ma.ngsa dibawa ke H0spital Dungun untuk tind.akan lan.jut dan ke.s disia.sat di bawah Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Menurutnya, p0lis kini gi.at meng.esan pemandu kenderaan MPV berken.aan dan meminta sak.si keja.dian untuk tampil ke balai berdek.atan bagi memb.antu sias.atan.

Sumber : utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *