Semasa

Dua Lelaki Tercamp4k Keluar, Kereta Terbab4s Ke Dalam L0ngkang

“Kereta itu terba.bas ke dalam longk.ang di tepi lebuh raya. Terdapat dua orang lelaki terca.mpak keluar dan ced.era di kep.ala, da.da dan ta.ngan,” katanya

IPOH: Dua lelaki terca.mpak keluar daripada kende.raan selepas kereta yang dinaiki mereka hila.ng kawalan dan terba.bas ke dalam longka.ng, di tepi lebuh raya KM 265.3 PLUS arah selatan.

Difahamkan na.has itu tidak memb.abitkan kenderaan lain dan kedua-dua ma.ngsa yang menaiki Proton Saga Aeroback ced.era di bahagian kep.ala, da.da serta tan.gan.

Jurucakap Jabatan B0mba dan Penye.lamat Malaysia (JBPM) Perak dalam satu kenyataan berkata pihaknya menerima pan.ggilan berhubung insi.den itu pada jam 6.35 pagi.

“Setibanya angg0ta dari Balai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Meru Raya ke l0kasi mendapati berl.aku na.has jalan raya melib.atkan sebuah kereta.

“Kereta itu terb.abas ke dalam longk.ang di tepi lebuh raya. Terdapat dua orang lelaki tercampak keluar dan ced.era di kep.ala, da.da dan tan.gan,” katanya pada Ahad.

Ujarnya, angg0ta penyel.amat berti.ndak membuat raw.atan awal seterusnya

membawa seorang ma.ngsa ke h0spital menggunakan jent.era EMRS.

Manakala seorang lagi dibawa ke h0spital oleh pihak amb.ulans Kement.erian Kesih.atan Malaysia (KKM).

0perasi ta.mat pada jam 7.35 pagi.

Sumber : buletin3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *