Semasa

Dua Lel4ki M4ut, Se0rang Darip4danya Tercucvk Besi Jal4n Aklbat Terc4mpak Kelu4r.

SHAH AL4M : Dua lelaki m.aut dengan se0rang daripadanya tercuc.uk be.si jalan ak.ibat terca.mpak kel.uar sejauh 4.5 meter.

Ia selepas kender.aan pelbagai guna (MPV) dina.iki terba.bas mela.nggar pemb.ahagi jalan di jeja.mbat Padang Jawa, Seksyen 7 Lebuh Raya Persek.utuan, hari ini.

M4ngsa yang tertus.uk besi diken. ali Merioh Asok manakala se0rang lagi Yahayah Ampiu dengan masing-masing berusia 26 tahun itu disa.hkan meni.nggal du.nia di l0kasi kejad.ian.

               

Pengarah B0mba dan Penyel.amat Selang0r, Norazam Khamis berkata, pem.andu MPV jenis Per0dua Alza itu, Nazirie Awas, 21, pula pa.rah.

Ia selepas ters.epit di bahag.ian hadapan kereta manakala se0rang lagi, Dayris Faris, 24, hanya ced.era ri.ngan.

Katanya, seramai 13 angg0ta termasuk peg.awai dari Balai B0mba dan Penyel.amat Shah Alam dikej.arkan ke l0kasi kejad.ian sebaik menerima pan.ggilan kecem.asan puk.ul 7.09 pagi dan tiba 10 minit kemu.dian.

“Berdas.arkan makl.umat awal, Per0dua Alza din.aiki empat indiv.idu itu telah terb.abas mela.nggar pemb.ahagi jalan.

“Dua daripada ma.ngsa terca.mpak kel.uar sejauh 4.5 meter dengan se0rang daripada tercuc.uk besi jalan dan menin.ggal du.nia di l0kasi kejad.ian,” katanya dalam kenyat.aan hari ini.

Jelas beliau, m.ayat mereka diser.ahkan kepada pih.ak p0lis untuk tind.akan la.njut, sementara dua lagi yang ced.era diha.ntar ke H0spital Tengku Ampuan Rahimah (HTAR) Klang untuk raw.atan la.njut,”

Sumber : K0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *