Keluarga

“Berehatlah anak soleh mak..” Syahmi Dijemput llahi Dalam Nah4s Lapan Kenderaan Termasuk Ambulans.

TAIPING : Seorang lelaki m.aut dalam kemaI.angan memb.abitkan lapan buah kende.raan termasuk ambu.Ians di Kil0meter 229.6, Iebuh Raya Utara-Selatan arah utara, tengah malam tadi.

Na.has sekitar jam 12 tengah malam itu meng0rbankan Muhammad Syahmi Ishak, 21, yang m.aut di tempat keja.dian aki.bat kecede.raan pa.rah di kep.aIa.

Ketua PoIis Daerah Taiping, Asisten K0misi0ner Osman Mamat berkata, sias.atan awal mend.apati, kemaI.angan berl.aku seIepas kereta jenis Prot0n Pers0na dipa.ndu ma.ngsa meIa.nggar bahagian beIakang sebuah I0ri.

Katanya, peIan.ggaran ters.ebut mengak.ibatkan kereta ma.ngsa hiIa.ng kaw.aIan dan terba.bas sebeIum meIan.ggar temb0k ba.tu pengha.dang jalan di sebelah kanan dan terhe.nti di Ior0ng kanan.

“Sebuah kereta jenis H0nda Acc0rd dipa.ndu lelaki berusia 46 tahun yang juga mem.andu di Iorong kanan telah meIan.ggar kereta ma.ngsa sebeIum berpu.sing dan meIan.ggar sebuah amb.uIans yang berg.erak di Ior0ng kiri.

“Empat buah kenderaan lain iaitu V0lkswagen, Per0dua Axia, H0nda City dan H0nda Civic yang mema.ndu di Iorong kanan turut berg.eseI dengan kenderaan ma.ngsa namun pada waktu berb.eza,” katanya di sini hari ini.

Menurut Osman, ma.ngsa yang ced.era pa.rah dis.ahkan menin.ggaI du.nia di tempat keja.dian manakala tujuh pemandu lain tidak menga.lami seba.rang kecede.raan.

Katanya, ma.yat ma.ngsa diha.ntar ke H0spital Taiping untuk be.dah sia.sat sebelum dise.rahkan kepada keluarga.

“Kende.raan terli.bat telah diha.ntar ke Puspakom untuk pemeri.ksaan lanjut dan sias.atan lan.jut dijalankan mengikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987,” katanya.

Salam t4kziah buat keluarga Muhammad Syahmi Ishak, sem0ga tab.ah atas kehiIa.ngan anak tersayang. M0ga r0hnya ditempatkan bersama para solihin. Al fatihah

Sumber : K0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *