Semasa

Bek4s Menteri Besar J0h0r Datuk Osman Sapian Menlnggal Dunia.

BEKAS Ment.eri Bes.ar J0h0r, Datuk Osman Sapian dilap0rkan menin.ggal du.nia di rumah anaknya di Damansara, malam ini.

Menurut lap0ran Astr0 Aw4ni, anak Allahy.arham, Nornekman semasa dihub.ungi berkata, bapanya menghe.mbuskan naf.as tera.khir sekitar pu.kul 11.45 malam tadi.

Anak kepada Ahli Dewan Unda.ngan Negeri (ADUN) Kempas itu pernah mem.inta 0rang ramai mend0akan kesih.atan bapanya.

Tambah Nornekman mem.etik lap0ran Astr0 Aw4ni, Allahy.arham sebelumnya berada dalam pemerh.atian ra.pi.

Perten.gahan N0vember lepas, me.dia tempatan sempat melap0rkan kead.aan kesih.atan Allahy.arham yang semakin membaik selepas dira.wat di H0spital Pengajar Universiti Putra Malaysia (HPUPM), Selang0r aki.bat sera.ngan str0k rin.gan.

Allahy.arham Osman pernah menja.wat sebagai Menteri Besar J0h0r Ke-16 dari bulan Mei 2018 sebelum meleta.kkan jaw.atan pada April 2019.

Allahy.arham juga sempat berkhi.dmat sebagai ADUN bagi daerah Kempas sejak N0vember 1999.

Sama-sama sedekahkan Al-Fatihah.

Sumber : sk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *