Keluarga

Bayl 14bulan M4ut Dirumah Peng4suh Kerana J4tuh Dari Katil.

DUNGUN : Se0rang ba.yi lelaki berusia 14 bulan menin.ggaI du.nia malam tadi selepas dike.jarkan ke h0spital selepas menga.lami penda.rahan dalaman ketika di bawah jagaan penga.suh di Paka dekat sini pada kelmarin.

Ba.yi terse.but yang menga.lami penda.rahan di baha.gian ubun-ubun dan ret.ak tula.ng kep.ala menghe.mbuskan naf.as tera.khir ketika dira.wat di H0spital Sultanah Nur Zahirah (HSNZ), Kuala Terengganu pada pu.kul 10 malam tadi.

Ketua P0lis Daerah Dungun, Superint.endan Baharudin Abdullah berkata, anak pasangan pengusaha kedai makan tersebut dida.kwa telah terja.tuh dari katil di rumah pengas.uhnya pada pu.kul 10.30 pagi kelmarin.

“Ba.yi lelaki itu dihantar ke rumah penga.suh oleh ibubapanya yang menetap di Felda Kerteh 4 dekat sini ke rumah penga.suh di Paka pada pu.kul 10.15 pagi, Sabtu lalu.

“Lebih kurang 15 minit kemudian, bapa ma.ngsa telah dihub.ungi suami penga.suh anaknya untuk memak.lumkan insi.den meni.mpa anaknya sewa.ktu dia dan isteri sedang berada kedai makan mereka di Paka,” katanya ketika dihub.ungi K0sm0 di sini hari ini.

Baharudin berkata, pasangan suami isteri itu kemudiannya berge.gas ke rumah penga.suh sebelum mend.apati anak mereka dalam kead.aan tid.ak sed.arkan diri dan bermaya.

Tambah beliau, ba.yi lelaki itu kemudiannya dikej.arkan ke Kli.nik Kesih.atan Paka de.kat sini sebelum diru.juk ke H0spital Dungun di sini.

“Ma.ngsa kemudiannya diha.ntar ke HSNZ dan walaupun tiada menga.lami kecede.raan luaran, imba.san t0m0grafi berk0mputer (CT) mend.apati dia menga.lami penda.rahan dala.man di baha.gian ubun-ubun kep.ala selain re.tak tul.ang kep.ala di baha.gian belakang.

Sumber : K0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *