Keluarga

Bapa Saudara Menlnggal Dunia Ketlka Membantu Menyel4matkan keluarga Dan Jiran Dari Banjir.

HuIu Lang4t : Dalam pada ramai sukarel.awan seluruh negara berkampung di Hulu Langat memb.antu ma.ngsa ba.njir ketika ini, tidak ramai sedar ada insan yang terk0rban ketika memberi ba.ntuan awal, Sabtu lalu.

Hashim Shamsuddin, 44, yang tinggal di Lor0ng Alang Lajim, Dusun Tua, di sini, terk0rban ketika memb.antu keluarga serta jirannya menyel.amatkan diri ketika ba.njir menjadi semakin seri.us.

Menurut anak saudaranya, Muhammad Syawal Fiqri Johari, 21, yang tinggal bersama Allahy4rham, keja.dian yang meng0rbankan bapa saudaranya malam itu tidak akan diIu.pakan.

Malam tu air de.ras Iuar biasa sehingga jiran tetangga terpa.ksa menyeIa.matkan diri dan Iari ke rumah kami kerana rumah kami ini agak tin.ggi.

Namun air terlalu be.sar dan naik dengan cepat ke dalam rumah mem.aksa semua yang ada ketika itu terma.suk kami berg.erak ke rumah bersebeI.ahan yang l0kasinya lebih tinggi.

Bagaimanapun ketika pr0ses itu Allahy4rham yang sedang memb.antu memimpin mereka di hadapan, han.yut dibawa ar.us. Jen.azah Allahy4rham diju.mpai di hadapan rumah jiran kami tidak Iama kemudian, namun dia sudah meni.nggaI dunia, kata Syawal.

Katanya, kehiI.angan Hashim sangat dira.sai kerana Allahy4rham suka men0l0ng 0rang tan.pa mengira keadaan.

Malah Allahy4rham juga berhe.nti kerja kerana mahu menjaga ibunya yang u.zur sebelum ini.

Allahy4rham yang menjaga ibunya selama ini yang u.zur sehinggalah ibunya itu menin.ggaI dunia Mei lalu. Tak sngka hari ini kami pula kehiIa.nganya, jelas Syawal.

Kata Syawal, Iap0ran be.dah sia.sat kemu.dian mendapati pu.nca kema.tian Allahy4rham adalah kerana sera.ngan ja.ntung. Salam tkziah buat arw4h Hashim, sem0ga ditempatkn dikalangan org2 s0leh. Al fatihah.

Vide0:

Sumber : aw4ni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *