Semasa

Allahuakhbar, Wanlta Meng4ndung 4bulan M4ut Terper0s0k Bawah Treler.

Satu kemala.ngan ma.ut telah berl.aku di Bukit Treh, Muar semalam meli.batkan sebuah m0t0sikal dan sebuah treler.

Se0rang wanita yag juga pemb0nceng m0t0sikal ma.ut ditempat keja.dian manakala penun.ggang mot0sikal cede.ra ringan.

Pema.ndu l0ri tidak menga.lami apa-apa kecede.raan.

Ma.ut, menga.ndung 4 bulan!

Wanita yang ma.ut dilap0rkan sedang menga.ndung empat bulan. Ma.ngsa menga.lami kecede.raan pa.rah aki.bat digi.lis treler dan ma.ut serta-merta di tempat keja.dian.

Selamatkan suami dulu

Menurut sumber, ma.ngsa yang dikenali sebagai Siti Nor Farah Ain sempat men0lak suaminya daripada dila.nggar tetapi mala.ngnya ma.ngsa sendiri ga.gal menyela.matkan diri.

Salam takziah

Rata-rata netiizen telah menin.ggalkan ucapan takziah terhadap suami Siti Nor Farah Ain. Mereka mend0akan agar r0h arw4h dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kal4ngan orang-orang yang beriman.

Salam t4kziah buat keluarga mangs4. Semoga kuat dan ta.bah atas kehil4ngan insan tercinta. Semoga r0hnya dicuc.uri rahmat oleh Allah swt. Al-fatihah

Sumber : MuarH0meland / cn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *