Semasa

(Al-Fatihah) Sayu, Setelah 3minggu Bert4rung Nyaw4, Shahril Pergi Jua Aklbat C0vld19.

Semakin hari semakin banyak k0rban diseb.abkan pande.mik c0vld 19 yang kita dengari. Ramai ahli keluarga mahupun kenaIan pergi menin.ggaIkan kita buat seIama2 nya aki.bat vi.rus ini.

Terbaharu, se0rang Ielaki M0hd Sharil Bin Samsuddin telah menghe.mbuskan naf.as tera.khir selepas hampir tiga minggu berta.rung nya.wa dengan C0vld19 ini.

BeIasungk.awa Salam tkziah buat keluarga dan kawan-kawan.

Petang ni kita dike.jutkan dengan berita saIah se0rang sahabat sebatch kita,arw4h Sharil yang dije.mput IIahi lebih awal dari kita semua seIepas ham.pir tiga minggu berta.rung dengan C0vld19.

Sem0ga Allah ampunkan segala d0sa arw.ah dan kurniakan syurga dengan 0rang beriman atas segala kebaikan arw.ah sepanjang hi.dupnya.

InsyaAllah b0leh sedekah bacaan al-Fatihah,bacaan surah Yassin dan kiriman d0a pada arw.ah.

Selamat tinggaI kawan.Kami akan menyusul nanti.

Rata2 kenalan se.dih dan terke.jut atas peme.rgiannya, Malah turut memberikan ucapan t4kziah dan mend0akan agar arw.ah ditempatkan bersama 0rang yang s0leh.

salam t4kziah kepada keluarga, sem0ga ar.wah Sharil ditempatkan bersama para s0lihin. Al fatihah.

Sumber : F.0.B / M3diap0rtal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *