Hiburan

Al-Fatihah, Pendakw4h Terkenal Ustaz4h Shadiya Abbas Menlnggal Duni4 Sec4ra Meng3jut Aklbat Ses4k Naf4s.

“BER4T ha.ti nak menin.ggalkan guru, teman, buah ha.ti saya di H0spital Sungai Buluh ini.”

Demi.kian lua.han rasa Ustaz MK Azman men.gulas pem.ergian isterinya, penda.kwah terk.enal Ustazah Shadiya Abbas yang meni.nggal du.nia seca.ra meng.ejut pada jam 5.05 pagi, hari ini.

Berita se.dih itu dik0ngsikan MK Azman mene.rusi laman Faceb00k.

“Innalillahiwainnailahirojiun.

Duk.acita dimakl.umkan isteri kesayan.ganku Shadiya Abbas baru disa.hkan menin.ggal du.nia jam 5.05 pagi sebab ses.ak naf.as (as.ma),” katanya.

MK Azman turut membe.ritahu jena.zah isterinya masih berada di H0spital Sungai Bul0h bagi menj.alani uji.an untuk menget.ahui sama ada kema.tiannya berp.unca daripada jang.kitan C0vid-19 atau seba.liknya.

“0leh kerana kema.tian musim C0vld-19, pihak h0spital terpa.ksa buat uji.an sama ada ar.wah p0sitlf atau tid.ak. Saya perlu tunggu 24 jam untuk dap.atkan keput.usan itu, berm.akna es0k jena.zah akan ditent.ukan bagaimana dan di mana akan dikeb.umikan.

“Jadi, jena.zah akan disi.mpan dahulu di H0spital Sungai Bul0h. Insya-Allah, saya ku.at kecuali jika anda mengh.ubungi saya.

“D0akan ya sahabat-sahabat sekalian,” katanya.

Sebelum itu, Allahyarh.amah Shadiya Abbas se.mpat menya.mpaikan tazk.irah di Faceb00k dengan t0pik ‘Jan.gan Men.ghina, Jika Sayangkan Allah’.

Sementara itu, perk0ngsian yang dibuat MK Azman mend.apat rea.ksi pelbagai pih.ak antaranya bari.san sele.briti, penda.kwah dan artis temp.atan antaranya Fiz0 Omar yang menya.mpaikan ucapan tak.ziah serta mela.hirkan rasa sim.pati.

Allahy.arham per.nah menj.adi pen.gacara pr0gram Haiwan Teladan dan Fiqh Wanita di TV3 dan penya.mpai radi0 Ikim FM.

Sumber : terengg4nu viral / CN

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima Kasih!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *