Keluarga

Al-Fatihah, Nurul Rehany ‘Pergi’ Mengh4dap llahi Set3lah Lama Berju4ng Deng4n S4kit.

Kuala Lumpur : Nurul Rehany Ramli yang mana vide0 lua.han suaminya, Mohammad Ezzemet Iswan Ismail akan se.tia menja.ganya hingga ke ak.hir ha.yat menin.ggal du.nia kelmarin.

Berita du.ka itu disa.hkan sendiri suaminya M0hammad Ezzemet yang menyat.akan isteri beliau mengh.embus na.fas tera.khir pada pukul 10.30 pagi Kelmarin di h0spital swasta.

Jen.azah dikebu.mikan di Tanah Perkub.uran Ka.rak pada pu.kul 4 petang kelmarin.

Selain suami, Nurul Rehany menin.ggalkan se0rang anak lelaki, Ryo Muhammad berumur 2 tahun.

Difah.amkan minggu lalu, d0ktor menja.ngka Nurul Rehany ma.mpu bert.ahan hi.dup selama sebulan.

Dia yang berkahwin dengan Mohammad Ezzemet pada 2018 memb.uang kedua-dua payud.aranya sebulan selepas bernikah namun setahun kemu.dian disa.hkan mengh.idap ka.nser pa.ru-pa.ru, tul.ang dan sal.uran da.rah tahap empat.


Foto instagram Nurul Rehany

Sementara itu, vide0 lua.han Mohammad Ezzemet yang disiarkan di p0rtal Mal4ysia Gaz3tte pada 19 0kt0ber lepas meraih lebih 150,000 t0nt0nan.

Selain itu, ramai yang turut mend.erma mel.ebihi RM20,000 bagi memb.antu meri.ngan beb.an raw.atan Nurul Rehany di h0spital.

Sama-sama kita sedek.ahkan Al-Fatihah buat arw.ah. AL-FATIHAH ( Dibaca )

Sumber : Mal4ysia Gaz3tte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *