Semasa

Al-fatihah, Lel4ki Menlnggal Duni4 Dalam Kem4Iang4n M0t0sikal Langg4r Keret4. Salam T4kziah.

PEK4N : Kemal.angan m.aut baru berl.aku di KM45 lebuhraya Kuantan – Segamat ant.ara sebuah kereta dengan sebuah m0t0sikal.

Kejad.ian ters.ebut berl.aku berha.mpiran Kg Lepar Ba.njir.

Mengikut su.mber, ma.ngsa yang menun.ggang m0t0sikal telah menin.ggal dun.ia di tempat kejad.ian seju.rus kemal.angan.

Ma.ngsa, Amiruddin Norzri yang berasal dari Felda Chini Timur telah dite.mui terb.aring di sebelah kereta dan m0t0sikal ters.ebut.

Pu.nca kejad.ian masih bel.um dikenalpasti.

Orang ramai cuba memb.antu ma.ngsa.

Sem0ga keluarga ta.bah mengh.adapi dug.aan ini. Salam takz.iah diuca.pkan buat seluruh keluarga dan rakan ma.ngsa.

Sumber : Inf0Benc4naPah4ng

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *