Jenayah

Ker4na Tuk4r Siaran Tel3visyen Ketlka Bapa Sedang Men0nt0n. Si Bapa Sanggup Kel4r Anak Hingga M4ti.

HULU SELANG0R, SELANG0R : Persiapan dua beranak untuk menya.mbut Deepavali dicem.ari trag.edi ber­d.arah apabila salah seprang m.ati dikel.ar selepas berl.aku pertengk.aran dalam kejad.ian di rumah mereka di Bernam Jaya, Hulu Bernam di sini kelmarin.

Kejad.ian pada puk.ul 12.55 tengah hari itu berl.aku apabila si bapa berusia 71 tahun gag.al men.ahan mar.ah selepas ber.ang dengan tind.akan anaknya men.ukar siaran televlsyen yang sedang dia t0nton.

Difah.amkan, si bapa telah lama ber.ang dengan ma.ngsa yang dikat.akan ma.las dan en.ggan mencari kerja.

Angg0ta p0lis f0rensik menjal.ankan sias.atan di rumah ma.ngsa yang dike.lar 0leh bapanya.
Si anak pula tid.ak pernah berkahwin dan kebet.ulan ketika kejad.ian si bapa sedang men0nt0n televlsyen sebelum ma.ngsa menuk.arnya yang kemudian mengu.ndang kemar.ahan susp.ek.

Ketua P0lis Daerah Hulu Selang0r, Superint.endan Arsad Kamaruddin berkata, pada awalnya p0lis menerima lap0ran daripada susp.ek mengat.akan yang dia terju.mpa anaknya dalam kead.aan terle.ntang dan berlum.uran dar.ah di ruang tamu sebaik pul.ang dari membeli barang di sebuah kedai berha.mpiran rumahnya.

Katanya, dia yang k0n0nnya terk.ejut telah memakl.umkan pen.emuan itu kepada jiran sebelum meminta indiv.idu ters.ebut mengh.ubungi p0lis.

Menurut Arsad, menurut ketera.ngan awal susp.ek, ketika berte.ngkar, dia telah men0lak ma.ngsa ke dinding hingga terj.atuh ke lantai sebelum dia bert.indak mengambil pis.au di dapur dan berl.aku pergel.utan yang mengak.ibatkan ma.ngsa dit0reh pada le.her sebanyak tiga kali.

Inilah pis.au yang digun.akan 0leh susp.ek untuk meng.elar le.her anak lelakinya di Bernam Jaya, Hulu Bernam kelmarin.

“Susp.ek kemudian dibe.rkas dan p0lis mera.mpas sebil.ah pis.au beruk.uran 20 sentim.eter, sehelai kemeja dan seluar pendek yang dipak.ai dan digun.akan susp.ek ketika kejad.ian,” katanya.

Ujar Arsad, susp.ek tinggal bersama isterinya dan ma.ngsa di rumah ters.ebut dan ketika kejad.ian wanita itu tia.da di rumah kerana keluar bekerja.

Sehubu.ngan itu, p0lis me­m.inta 0rang ramai yang mempu.nyai makl.umat meng.enai jen.ayah supaya segera menyal.urkan makl.umat kepada mereka.

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya.

Sumber : k0sm0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *