Semasa

6 D0kt0r Masih Tak Dapat Kes4n Peny4kit Mlsteri Ustaz Kazim Elias, Kaki Dibel4h Tapi Tiada Darah Keluar.

Pendakwah terkenal, Datuk Ustaz Kazim Elias yang menga.lami sa.kit mist.eri sejak tahun lalu mema.klumkan beliau masih meneruskan rawa.tan di h0spital.

Menurut lap0ran, ustaz berusia 49 tahun itu telah dira.wat oleh enam d0ktor pa.kar namun pen.yakit mist.erinya masih ga.gal dike.san.

Ikhtiar rawatan alternatif

Meskipun begitu, beliau akui tetap istiqamah dan berikhtiar untuk meneruskan kedua-dua raw.atan m0den dan altern.atif.

Mereka sampai sekarang tidak dapat kenal pasti peny.akit saya hadapi.”

Kata Ustaz Kazim lagi, beliau sudah jangka jawapan yang akan diterima setiap kali membuat raw.atan namun dia tetap mengikut pr0sedur h0spital untuk membuat MRI, ambil da.rah dan sampel spesi.men.

Jadi bila mengatakan tidak ada peny.akit, tidak diketahui mas.alah, saya teruskan dengan raw.atan altern.atif. Tapi dengan dokt0r saya tetap buat raw.atan susulan.”

Kaki dibe.lah tapi tiada da.rah

Beliau turut berk0ngsi pengalaman ketika kakinya dibe.dah hujung tahun lalu. Katanya, dokt0r tidak menemui sebarang mas.alah malah tiada da.rah atau na.nah yang keluar sedangkan ub.at cair da.rah sudah dimakan sebelum ini.

Sebab kaki saya dah ben.gkak maka saya izinkan d0ktor untuk membe.lah. Bila dibe.lah, tidak ada dar.ah dan na.nah.”

Meskipun ada menyimpan bukti vide0 keja.dian itu, beliau tidak tunjukkan kepada me.dia kerana ta.kut ada yang tidak percaya.

Sama-sama kita doakan kesejahteraan Ustaz Kazim Elias dan sem0ga urusan mendapatkan raw.atan bagi menyem.buhkannya, dipermudahkan.

Sumber : hangitsangat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *