Keluarga

Warga Emas Mengemls Kerana Kelaparan Diabaikan 5 Anak.

Ibu bapa merup.akan orang paling penting dalam kehid.upan kita. Namun, jika suatu hari nanti mereka sudah tua, janganlah kita meni.nggalkan mereka dalam kead.aan se0rang diri apabila sudah berjaya dalam kerjaya masing-masing.

Hal ini dik0ngsikan 0leh se0rang pengguna TikT0k apabila mem.uat naik satu vide0 se0rang lelaki war.ga emas berusia lebih kurang 70 tahun meminta sede.kah RM1 untuk membeli minuman.

Minta duit beli air
Dalam vide0 ters.ebut, lelaki wa.rga emas itu turut menceri.takan serba sedikit mengenai dirinya yang mempu.nyai 5 orang anak dan masing-masing sudah berkeluarga.

Video KLik Disini

Dia juga sempat mena.sihati pemilik akaun TikT0k iaitu @boy2421_ tentang kehid.upan berkeluarga apabila berumah tangga kelak.

Semoga Allah selalu dengan pakcik
Pakcik ters.ebut memak.lumkan dia tidak mahu menggan.ggu anak-anaknya kerana masing-masing sudah berkeluarga. Di ak.hir vide0 berkenaan, war.ga emas itu sedi.kit se.bak apabila menceri.takan tentang anaknya.

@boy2421_juga sengaja mem.uat naik vide0 terse.but supaya mebuka mata anak-anak pakcik berken.aan dan berharap agar kehid.upan lelaki itu terus dilind.ungi oleh Allah S.W.T.

“Minta tol0ng vir4l.. biar buka ma.ta sikit buat ank2 dia..walaupon dug.aan pakcik mcm ni tapi kami yakin Allah selalu ada untuk pakcik..” tulisnya.
Teringat de.kat ayah sendiri
Sehub.ungan dengan perk0ngsian terb.abit, rata-rata warg.anet berasa se.bak dan berh.arap agar sesiapa yang masih ada ibu bapa menj.aga mereka sebaiknya diw.aktu tua nanti.

Namun, ada juga yang berh.arap cerita yang disa.mpaikan pakcik berkenaan bukan rek.aan kerana bim.bang akan ada yang menya.takan membuka aib keluarga.

Sumber : tlkt0k  boy2421_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *