Semasa

Wanlta M4ut Putvs Leher Aklbat Ditet4k 0leh Anak Tiri.

K0TA BHARU : Wanita dite.mukan ma.ti dalam keadaan le.her terpu.tus dipercayai dite.tak oleh anak tirinya dengan menggunakan pa.rang di Kampung Dalam Senduk, Jerek di Gua Musang, petang hari ini.

Ma.yat ma.ngsa berusia 54 tahun dite.mukan di ruang tamu rumahnya dan dipercayai dibu.nuh pada 4.55 petang.

Ketua P0lis Daerah Gua Musang Superintendan Sik Choon Foo berkata, sus.pek berusia 39 tahun yang juga pesa.kit men.tal selain pena.gih da.dah itu tampil ke balai polis menye.rah diri selepas keja.dian terbabit.

“Sus.pek hadir di Balai Polis Bertam sebelum memak.lumkan dia sudah membu.nuh ibu tirinya di rumahnya menggunakan pa.rang.

“Peme.riksaan di l0kasi keja.dian kemudiannya dite.mukan se0rang wanita dalam keadaan berlu.muran da.rah dengan le.her terpu.tus aki.bat teta.kan.

“Sus.pek kini dita.han untuk sias.atan lanjut dan pihak p0lis turut mera.mpas pa.rang yang dipercayai yang digunakan sus.pek di l0kasi keja.dian,” katanya ketika dihubungi hari ini.

Beliau berkata, ma.ngsa dibawa ke H0spital Gua Musang untuk pr0ses be.dah sia.sat dan ke.s disia.sat mengikut Sek.syen 302 Kanun Kesek.saan.

“Kita masih menyia.sat pu.nca keja.dian sama ada berla.ku pergad.uhan atau sebaliknya,” katanya.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *