Semasa

Wanlta M4ut M0t0sikal Mer3mpuh Ker3ta Di Perslmpangan L4mpu lsy4rat.

Wanlta m4ut selepas m0t0sikal yang ditun.ggang mere.mpuh pac.uan empat r0da p0lis di persimp.angan lampu isyarat di Jalan Raja Syed Alwi berha.mpiran Jab.atan Veter.inar Perlis tengah hari semalam.

Menerusi lap0ran Harlan Metr0, m4ngsa Azila Che Pa dari Kampung Uj0ng Batu, Utan Aji m4ut di tempat keja.dian selepas mengal.ami kecede.raan pa. rah di baha.gian kep.alanya.

Ketua P0lis Daerah Kangar, Superint.endan Wari Kiew berkata pacu4n empat r0da yang dipa.ndu angg0tanya membawa se0rang lagi angg0ta p0lis bersama dua angg0ta tent.era dari Utan Aji menuju ke Kangar.

“Bagaim.anapun, ketika di persimp.angan, m4ngsa yang menun.ggang dari arah Jalan Persiaran Wawasan mel4nggar baha.gian kanan kende.raan semasa meli.ntas.

“Aki.bat pelan.ggaran itu, m4ngsa terca.mpak ke laluan bertent.angan manakala m0t0sikalnya ters.eret sejauh 20 meter,” katanya.

Walau bagaimanapun Wari berkata, angg0tanya bersama angg0ta tent.era yang terb.abit ti.dak mengal.ami sebarang kecede.raan.

M4ngsa dibawa ke H0spital Tuanku Fauziah untuk tind.akan selanjutnya dan ke.s disia.sat men.gikut Sek.syen 41(1) Ak.t4 Penga.ngkutan Jalan 1987.

Menerusi laman Faceb00k, suami m4ngsa Hasnol Izwan berk0ngsi sebuah p0sting melu.ahkan rasa kehil.angan isteri tercinta dan tid.ak akan melup.akan ken.angan sepa.njang bersama h4yat Allahy4rham.

Syukur dapat isteri seperti sayang!

Pergi di bulan yang mulia

Apa kata anda? Dah baca, sila Like, share dan komen yang baik baik ya. Terima kasih!

Sumber : 0mm / dedah / sant4i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *