Semasa

Wanita Ditipu RM4,200 Dijanjikan Kahwin ‘Menteri’ Dan Hadiah R0lls R0yce.

KUANTAN : Se0rang wanita san.ggup mengel.uarkan ‘molpdal’ RM4,200 demi memenuhi has.ratnya menjadi isteri se0rang ‘menteri’ yang dikenali mela.lui laman s0sial Faceb00k, awal bulan ini.

Ma.ngsa berusia 59 tahun yang bekerja sebagai guru tadika itu juga dija.njikan hadiah wang tunai RM1 juta dan sebuah kereta mewah jenis R0lls-R0yce sekiranya bersetuju untuk menjadi isteri lelaki itu.

Ketua Jab.atan Sias.atan Jen.ayah K0mersial Negeri, Superintendan Mohd Wazir Mohd Yusof berkata, lelaki ters.ebut menghubungi ma.ngsa melalui aplikasi WhatsApp bagi menyatakan hasr.atnya itu.

Menurutnya, sekiranya ma.ngsa setuju, dia diminta beru.rusan dengan se0rang wanita bernama Siti yang bert.ugas sebagai pengurus bank kepada ‘menteri’ itu.

“Ma.ngsa yang bersetuju untuk menjadi isteri lelaki terse.but diminta membuat bayaran RM4,200 sebagai yuran pr0ses perkahwinan mereka.

“Pada Jumaat lalu, ma.ngsa membuat bayaran seperti diminta mel.alui mesin dep0sit sebuah bank ke akaun bank atas nama se0rang lelaki,” katanya melalui satu kenya.taan pada Isnin.

Mohd Wazir berkata, selepas bayaran itu dibuat, ma.ngsa mula curi.ga dan syak bakal suaminya itu peni.pu yang meny.amar dengan menggunakan nama menteri berkenaan.

“Ma.ngsa yang menga.lami keru.gian RM4,200 tampil membuat lap0ran p0lis di Balai P0lis Temerloh pada Ahad.

“Tind.akan itu diambil ma.ngsa kerana bim.bang dengan keselam.atan diri, keluarga dan hart.anya di kemudian hari,” katanya.

Tambah beliau, p0lis percaya sus.pek menggunakan iden.titi salah se0rang menteri untuk meni.pu ma.ngsa hingga mengalami keru.gian.

“Ke.s disia.sat men.gikut Sek.syen 420 Kanun Kesek.saan dan usaha menge.san sus.pek sedang dija.lankan,” katanya.

Sumber : hangitsangat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *