Keluarga

VIDE0 : Setia Tunggu Luar Wad, Ank Ini Tak Dapat Tahan Sedih Bila D0ktor Beritahu ‘Ibu Dah Tak Dapat DisIamatkan

Bag.i mana-mana .ind.iv.idu yang bergelar anak, keh.ilangan .ibu bapa menjad.i saat yang pal.ing menakutkan dalam h.idup mereka.

Tak dapat d.igambarkan perasaan yang d.ilalu.i oleh kanak-kanak .in.i apab.ila terpaksa mener.ima hak.ikat bahawa .ibu kandungnya telah perg.i buat selama-lamanya.

Klik untuk videonya

K.isah sed.ih .in.i d.ikongs.ikan d.i akaun T.ikTok oleh seorang wan.ita yang d.ikenal.i dengan nama Suryana. Menurut wan.ita .in.i, kakak sulungnya yang d.igelar ‘kak long’ telah menghembuskan nafas terakh.ir pada 7 Apr.il 2021 jam 3 pag.i. Tetap.i apa yang leb.ih meruntun hat.i apab.ila mel.ihat keadaan anak bongsu dar.ipada enam berad.ik sebak apab.ila mengenangkan pemerg.ian .ibu terc.inta.

Berdasarkan v.ideo pendek .itu kel.ihatan kanak-kanak perempuan yang d.ikenal.i dengan nama N.ia .in.i berada d.i luar hosp.ital samb.il menunggu doktor membuat pemer.iksaan terhadap .ibunya. Ket.ika .itu, d.ia langsung t.idak mengetahu.i apa-apa tetap.i t.idak lama kemud.ian,

doktor memaklumkan bahawa .ibunya t.idak dapat d.iselamatkan dan d.isahkan men.inggal dun.ia. Seba.ik sahaja mendengar ber.ita mengejutkan .itu, N.ia d.ikatakan t.idak dapat menahan sebak dan terus menang.is.

Arwah kak long mengh.idap kenc.ing man.is, baru keluar wad operate kak.i. Dua t.iga har.i t.iada selera makan. Malam semalam kekejangan terus tak sedarkan d.ir.i. Tak lama hosp.ital maklumkan arwah dah tak ada.

Al fat.ihah

Dalam v.ideo la.in, Suryana meny.ifatkan arwah seorang kakak yang sangat ba.ik, bertanggungjawab dan penyayang. Malah, mereka sekeluarga juga telah menganggap arwah sebaga.i ‘.ibu kedua’ kerana s.ifat dan perwatakannya yang d.ikatakan sama sepert.i emak kandung mereka.

14 jam perjalanan, Alhamdul.illah mak selamat sampa.i JB. Mak terk.ilan sebab tak dapat jumpa kak long. Dah setahun juga mak tak jumpa kak long d.isebabkan susah untuk rentas neger.i. Al fat.ihah buat kak long.

Suryana juga berharap agar arwah d.itempatkan dalam kalangan orang yang ber.iman.

Sebaknya..

Klik untuk videonya

Klik untuk videonya

Sumber : ohbulan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *