Semasa

Ustazah Menlnggal Dunia Ketlka Sedang Menjal4ni Raw4tan C0vld19 Di H0spital.

KepaIa Bat4s : Se0rang Ustazah dan juga ibu kepada 3 cahayamata dis.ahkan menin.ggaI dunia semalam semasa sedang menja.lani ra.watan C0vld19 di H0spital KepaIa Batas.

Ustazah Masrurah Mohamad yang merupakan ten.aga pengajar SK Kep.aIa Ba.tas, SPU telah dis.ahkan menin.ggal du.nia kira kira jam 10 pagi aki.bat C0vld19.

Di Khabarkan juga suaminya Suhardi Sharif masih di lCU Penang juga aki.bat p4ndemik ini, Ustazah menin.ggalkan 3 anak anak yang masih kecil dan masih sek0lah , betapa ber.at uji.an buat mereka didu.ga begini kehiIa.ngan ibu tersayang dan ayah yang sedang bert4rung nya.wa di lCU Ya Allah.

Rata rata amat terke.jut dengan apa yang meni.mpa Ustazah Masrurah dia menin.ggal dalam keadaan sujud disangka jururawat arw4h sedang menunaikan s0lat dhuha kira kira jam 10 pagi.

Apa yang berl.aku mengu.ndang piIu pada keluarga dan insan insan yang mengenali arw4h Ustazah Masrurah. Ini termasuk ucapan dari Menteri Belia dan Sukan Datuk Reezal Merican Naina Merican yang menulis melalui laman faceb00knya.

Arw4h Ustazah Masrurah lebih mesra dengan pan.ggilan Kak l0ng dikala.ngan keluarga se0rang insan yang sangat disen.angi ramai berasal dari Kelantan.

Pada 13.8.21 Telah kembaIi kerahm.atullah,anak saudara yg dikasihi Masrurah Mohamad (Kak Long)Menin.ggalkan 3 orang cahaya mata.

Semoga Allah mencuc.uri rahmat ke atas r0hnya, Did0akan agar r0hnya ditempatkan dikalangan 0rang beriman, Kami akan merindui Kak Long, Damailah disana In sha Allah ,Allah akan permu.dahkan urusan anak-anak KakLong. AL Fatihah (dibaca)– K Ning Mohd.

Sama sama kita d0akan Allahy4rhamah ditempatkan dikal.angan 0rang yg soleh dan d0akan juga agar suami nya kembali sem.buh kasi.han anak anak menanti. Al fatihah.

Sumber : pen4ngkini, mt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *