Semasa

“Tr4gedi Remaja Mandi Sungai” – Dua Remaja Ditemukan Lem4s.

PASlR GUDANG : Keser0n0kan sekumpulan kanak-kanak dan remaja mandi di tepi sungai berdekatan Taman Masai Utama, Paslr Gudang, bertu.kar tra.gedi apabila dua daripada mereka ditem.ukan Iem.as malam tadi.

Ma.yat pertama, Shariff Mohd. Sharizan, 11, dite.mui pada jam 9.18 malam manakala ma.yat kedua Mohd. AhIan Kiram, 14, pula dite.mui jam 10.34 malam, tidak ja.uh daripada l0kasi ma.ngsa pertama.

Pen0l0ng Kanan Peng.uasa B0mba Zon 1 Johor, Hamdan Ismail berkata, seramai 21 pega.wai dan angg0ta b0mba termasuk sembilan daripada Un.it Pas.ukan PenyeIa.matan di Air (PPDA) diger.akkan ke l0kasi keja.dian seIepas menerima pan.ggilan kecem.asan pada jam 6.15 petang tadi.

Katanya, 0perasi bagi menge.san ma.ngsa Ie.mas itu turut diba.ntu P0Iis Diraja Malaysia (PDRM) dan Age.nsi Pertah.anan Awam (APM).

“Ha.sil 0perasi yang dijaIankan, ma.ngsa pertama (Sharif) dite.mui pada jam 9.18 malam di l0kasi keja.dian itu.

“Sementara itu, ma.ngsa kedua pula (Mohd. Ahlan) dite.mui ti.dak ja.uh dari l0kasi pene.muan ma.ngsa pertama iaitu pada jarak kira-kira dua meter dengan kedala.man air lima meter,” katanya kepada pemberita di l0kasi keja.dian, di sini hari ini.

Mengikut makI.umat awal, Sharif dikatakan cuba mengambil seliparnya yang terja.tuh di dalam sungai berkenaan.

“Difah.amkan Mohd. Ahlan diperc.ayai cuba memb.antu Sharif yang dilihat mula Iem.as ketika cuba mengambil seIipar, namun percubaannya ga.gaI dan kedua-dua Iem.as,” katanya.

Beliau berkata, kedua-dua ma.ngsa dibawa oleh pihak p0Iis ke H0spital Sultan Ismail (HSI), Johor Bahru untuk tind.akan lanjut.

Salam tkziah buat kedua2 keluarga Allahy4rham. Semoga tab.ah atas kehiIa.ngan anak tersayang. Syurga tempat mereka. Al fatihah

Sumber : K0NLlNE7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *