Semasa

“Tr4gedi Banjir” Dua Beranak Ditemui Menlnggal Dunia Di Rumah Teres Setingkat.

Shah Alam : Angka kema.tian aki.bat banjir di Shah Alam terus meni.ngkat apabila dua lagi ma.yat dite.mui di Taman Sri Muda, Seksyen 25 dekat sini sehingga jam 6 petang, hari ini.

Ketua P0lis Daerah Shah Alam Asisten K0misi0ner Baharudin Mat Taib berkata, pertam.bahan dua ma.ngsa itu menja.dikan k0rban aki.bat banjir di daerah ini kini berjumlah 14 orang memb.abitkan lapan lelaki dan enam wanita.

Katanya, dua ma.ngsa berkenaan adalah ayah dan anak yang dite.mui di dalam sebuah rumah teres setingkat.

Sementara itu, Baharudin memak.lumkan bahawa sejumlah 4,276 ma.ngsa banjir direk0dkan di daerah ini dan 4,080 dihantar ke Pusat

Pemin.dahan Sementara (PPS) manakala selebihnya memilih l0kasi sendiri seperti berpi.ndah ke rumah saudara atau keluarga terdekat.

Dalam perkemb.angan lain, Baharudin berkata pih.aknya ada menerima 10 lap0ran mengenai jen.ayah pe.cah kedai di Taman Sri Muda.

“Antara yang dipe.cah masuk adalah kedai serbaneka, kedai perka.kasan serta sebuah rest0ran,” katanya.

  • Salam tak.ziah diucapkan buat seluruh keluarga dan rakan kenalan ma.ngsa. Semoga ta.bah mengha.dapi dugaan ini.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *