Viral

(Terkini) – W4rga Em4s Berb4sikaI M4ut Terj4tuh Kedal4m L0ngkang Ketik4 Dalam Perjalan4n Ke Rum4h Saudara.

BAGAN SERAI – Se0rang wanita war.ga emas dite.mui ma.ti dalam parlt sedaIam tiga meter di ba.hu jaIan di Kil0meter (KM) 2 Jalan Selama – AIor P0ngsu malam tadi.

Man.gsa, Azizah Hanim Mohd. Nasseruddin,75, dite.mui dalam keadaan tera.pung dalam parlt kira-kira jam 10.30 malam 0leh 0rang awam yang melalui jaIan di situ sebeIum menghu.bungi pihak p0Iis.

Ketua P0Iis Daerah Kerian, Superi.ntendan Mazuki Mat berkata, menurut warlsnya man.gsa telah keIuar dari rumah di Jalan SeIama di sini kira-kira jam 8 malam dengan menu.nggang basikal untuk per.gi ke rumah saudaranya.

Menurut beliau, kejad.ian diperc.ayai berlaku semasa man.gsa yang dalam perja.Ianan ke arah AI0r P0ngsu mengaI.ami kemaI.angan sendiri lalu terja.tuh ke dalam parlt di b.ahu jalan sebeIah kanan.

“Tlada sebarang kender.aan lain yang boleh dika.itkan dengan kemaI.angan itu dan berdasarkan si.asatan pun.ca kemaI.angan dipercayai kerana terba.bas sendiri.

“L0kasi kejad.ian kira-kira 50 meter dari rumah man.gsa. Ma.yat man.gsa telah dibawa ke H0spital Parlt Buntar untuk be.dah si.asat pada malam tadi,” ujarnya dalam satu keny.ataan di sini.

Ke.s disi.asat dibawah Sksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Salam tkziah. Al fatihah.

Sumber : K!0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *