Semasa

(Terkini) – ” Terseremp4k WanltaTerm3nung Baw4h P0k0k”, May4t Wanlta Dit3mui Di Alur Sung4i.

Dungun : “Saya berge.gas ke te.mpat keja.dian dan meli.hat ia memang m4yat manusia,” kata Mohd Shahrul Abdul Wahab meng.enai pene.muan m4yat wanita dalam al.ur sungai di Kampung Kuala Abang di sini, petang hari ini.

Menurutnya, pada mulanya ia dite.mukan 0leh anak saudaranya yang berusia 12 tahun pada 3 petang ket.ika bermain di kawasan al.ur terb.abit.

“Ketika turun di teb.ing alur terb.abit, dia terk.ejut apabila terna.mpak m4yat manusia sebelum dia mengh.ubungi saya untuk penges.ahan.

“Sebaik saya tiba di l0kasi, saya dapati ia m4yat wanita berdas.arkan baju ku rung yang dipak.ainya,” katanya ketika dit.emui di l0kasi keja.dian.

Menurutnya, dia kemu.diannya mengh.ubungi BaIai P0Iis Dungun untuk memakl.umkan pen.emuan m4yat terb.abit.

Katanya, anak saudara mend4kwa dia tersere.mpak dengan wanita terme.nung di bawah sebatang p0kok berha.mpiran tempat keja.dian pada 7.30 pagi semalam.

Sementara itu, Ketua P0Iis Daerah Dungun Superint.endan Baharudin Abdullah ketika dihub.ungi meng.esahkan men.erima Iap0ran berh.ubung dengan keja.dian itu.

Menurutnya, m4ngsa diken.ali sebagai Normaini Mamat, 43, dari di Kampung Batu Ti0ng, dekat sini dan m4yatnya dibawa ke Bilik F0re.nsik H0spital Dungun untuk sias.atan Ia.njut.

“Ahli keluarga m4ngsa ada membuat Iap0ran p0Iis berhubung kehiI.angannya hari ini selepas mend4kwa wanita itu tldak pul.ang ke rumah sejak Ahad lalu.

“P0Iis sudah mema.nggil ahli keluarga m4ngsa untuk memb.uat pengeca.man dan menges.ahkan ia adalah m4yat ahli keluarganya yang diIap0rkan hiI.ang,” katanya.

Menurutnya, ha.sil sias.atan p0Iis mend.apati tiada seba.rang un.sur jen.ayah dan k.es itu diklasifik.asikan sebagai mati menge.jut.

Salam t4kziah buat keluarganya. M0ga tab.ah atas kehiI.angan insan tersayang . Al fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *