Keluarga

(Terkini)- Suami M4ut Terc4mpak Ke Dalam L0ngkang, Isteri Ced3ra Par4h, Pasang4n Warg4 Emas Terlib4t Dalam Nah4s Kemal4ngan Di Chukai.

Chukai : Se0rang lelaki m.aut manakala isterinya ced.era selepas kereta din.aiki mereka terb.abit kemaI.angan di Kil0meter 109, Jalan Kuala Terengganu-Kuantan, dekat Kampung Iabuhan Kerteh, di sini, petang semalam.

Dalam keja.dian 4.30 petang itu, m4ngsa, Che Malias Harun, 69, m.aut di te.mpat keja.dian aki.bat pa.rah di bahagian daIa.man ba.dan.

Isterinya, Missroheemah Dueloh, 51, w4rga negara Thailand yang ced.era dihantar ke KIi.nik Kesih.atan Kerteh untuk raw.atan Ia.njut.

Ketika keja.dian, suami isteri itu dikat.akan dalam perjaI.anan dari Kampung Merchang, Marang menuju ke kediamannya di Kampung GeIi.ga.

Keja.dian diperc.ayai berl.aku apabila kereta Per0dua Bezza dipa.ndu m4ngsa diperc.ayai hiI.ang kaw.aIan sebelum terb.abas selepas melalui satu seIek0h di situ.

Kereta itu terb.aIik sehingga menyeb.abkan m4ngsa terc4mpak ke dalam I0ngkang manakala isterinya dikeIu.arkan dengan b4ntuan 0rang awam.

Ketua P0Iis Daerah Kemaman, Superint.endan Hanyan Ramlan ketika dihub.ungi menges.ahkan menerima Iap0ran berke.naan keja.dian itu.

Beliau berkata, ke.s disia.sat men.gikut Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987 dan m4yat m4ngsa dibawa ke Un.it F0rensik H0spital Kemaman untuk be.dah sia.sat sebeIum ditu.ntut ahli keluarga.

Salam t4kziah. Sem0ga isteri dan keluarganya ta.bah. M0ga r0hnya ditempatkan bersama 0rang2 s0leh. Al fatihah

Sumber : hm , db0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *