Semasa

(Terkini) – Pilu, Mek4nik R3ntung Terp3rangkap Dalam Ker3ta MPV yang Terb4kar.

KUALA TERENGG4NU – Semalam tu.Iar se0rang mek.anik r3ntung selepas terper4ngkap di dalam kende.raan pelbagai guna (MPV), Per0dua Alza yang terb4kar di Jalan Kuala Terengganu-Kuala Ber4ng berha.mpiran Kampung Wak4f Beruas di sini hari ini.

Dalam keja.dian jam 7.05 malam itu, m4ngsa, Mohd. Azizi Jaafar, 37, meni.nggaI du.nia aki.bat meI.ecur ha.mpir 90 per.atus angg0ta b4dan.

Pengarah B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) Terengganu, Md. Hilman Abd. Rashid berkata, pih.aknya mene.rima pan.ggilan kecem.asan pada jam 7.09 malam sebelum tiba ke l0kasi keja.dian kira-kira empat minit kemu.dian.

Beliau berkata, kebak.aran diperc.ayai terc.etus sewaktu m4ngsa sedang memandu MPV, Per0dua Alza sebelum berh3nti di tepi jalan sebelum kebak.aran itu mere.bak di sebuah lagi kereta Per0dua Viva yang h4ngus hampir 60 per.atus.

“Sias.atan awal mene.mui tiga buah t4ngki ga.s untuk kerja kimp.aIan serta satu t4ngki 0ksigen di tempat duduk beIa.kang kende.raan m4ngsa.

“M4ngsa cuba menyeI.amatkan diri keI.uar dari tlngkap namun usaha berken.aan ga.gaI dan pu.nca sebenar kebak.aran masih dalam sias.atan,” katanya ketika dite.mui di l0kasi keja.dian hari ini.

Pagi tadi pula mend.apat perkh4baran dari adik Allahy4rham Azizi menyat.akan bapa mereka pula telah mengh3mbuskan n4fas tera.khir pada jam 5 pagi.

 

Salam t4kziah. Sem0ga keluarganya dibe.rikan ketab.ahan atas kehiI.angan insan tersayang. M0ga syu.rga buat mereka berdua. Al fatihah.

Sumber : K!0NLlNE, db0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *