Keluarga

[Terkini] Nenek Menlnggal Dunia, Bayl Ceder4 Dalam Kemal4ngan Kereta Bert3mbung Kereta.

Sungai Siput : Se0rang m.aut manakala empat lagi cede.ra, term.asuk ba.yi lelaki apabila kereta dinaiki berte.mbung dengan pacuan empat r0da di Jalan Ipoh-Kuala Kangsar berde.katan Taman Makmur, di sini, hari ini.

Jurucakap Jab.atan B0mba dan Penye.lamat Malaysia (JBPM) Perak dalam kenyataannya berkata, ma.ngsa m.aut adalah wanita wa.rga emas dikenali sebagai Nafsiah Abd Rahman, 63, yang menaik kereta Pr0t0n Persona.

Katanya, empat yang lain memb.abitkan se0rang lelaki, dua wanita dan ba.yi lelaki yang menaiki Pr0t0n Persona itu cede.ra, sementara pema.ndu pacuan empat r0da Toy0ta Hilux, lelaki wa.rga Indonesia selamat.

“Angg0ta dari BaIai B0mba dan Penye.lamat (BBP) Sungai Siput dige.rakkan ke l0kasi keja.dian sebaik pan.ggilan kecem.asan dite.rima 6.04 petang tadi.

“Setibanya di situ, pema.ndu Pr0ton Persona ters.epit manakala empat ma.ngsa lain dibe.rikan raw.atan awal oleh Un.it Ban.tuan Perkhid.matan Kecem.asan (EMRS) dan pasukan perub.atan h0spital.

“B0mba berti.ndak menggunakan pera.latan menye.Iamat mengeIu.arkan ma.ngsa yang terse.pit sebelum dise.rahkan kepada pi.hak h0spital serta p0Iis untuk tin.dakan selanjutnya,” katanya, hari ini.

Menurut kenya.taan itu, na.has diperc.ayai berpu.nca apabila Toy0ta Hilux terba.bas sebelum memasuki laluan Pr0ton Persona dari arah bertenta.ngan.

Katanya, 0perasi tam.at 6.56 petang hari ini.

Salam tkziah. Al fatihah

sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *