Jenayah

(Terkini) – Lelaki Warg4 Em4s MenlnggaI Dunia Ditik4m Di Hadapan Rumah Ketlka Mahu Pergi S0lat Jumaat.

Klang : Se0rang lelaki war.ga em.as yang mahu menu.naikan s0lat Jumaat di masjid, m.aut apabila diperc.ayai diti.kam dua lelaki berha.mpiran pintu pagar kediamannya.

Dalam keja.dian jam 12.38 tengah hari tadi, ma.ngsa, berusia 69 tahun dite.mui terb.aring berIum.uran da.rah di hadapan rumahnya di Kampung Idaman di sini.

Ketua P0Iis Daerah Klang Selatan, Asisten K0misi0ner Cha Hoong Fong berkata, kedua-dua sus.pek yang meni.kam man.gsa berumur 33 tahun bagaimanapun berjaya diber.kas di dua l0kasi berasi.ngan sekitar Klang dan Shah Alam.

“Susulan pena.ngkapan kedua-dua sus.pek itu, ke.s bu.nuh berkenaan berjaya diselesaikan hanya dalam masa kira-kira empat jam.

“Sias.atan mendapati, sus.pek utama dalam k.es ini mempu.nyai tiga rek0d jen.ayah Iam.pau memb.abitkan satu rek0d jen.ayah dan dua rek0d da.dah.

“Sen.jata yang digunakan sus.pek untuk meni.kam si ma.ti juga berjaya dit.emui,” katanya tadi.

Beliau berkata, pih.aknya sebelum itu menerima Iap0ran berhu.bung keja.dian ti.kam memb.abitkan ma.ngsa wa.rga emas terb.abit.

Katanya, ma.ngsa dis.ahkan menin.ggaI du.nia oleh angg0ta peru.batan yang berada di l0kasi keja.dian.

“Berda.sarkan makI.umat awal, ma.ngsa secara tiba-tiba diti.kam se0rang lelaki yang berIari dan meI.uru ke arah ma.ngsa menyeb.abkan ma.ngsa reb.ah.

“Sias.atan juga mend.apati sus.pek mengenali man.gsa terb.abit. Sias.atan dite.ruskan untuk mengenalpasti m0tif keja.dian,” katanya.

Beliau berkata, perm0honan re.man terh.adap kedua-dua tangk.apan akan dilakukan di M4hkamah Klang es0k.

TerdahuIu, tu.Iar di medla sosi4l se0rang lelaki wa.rga emas tid.ak sem.pat ke masjid bagi menu.naikan s0lat Jumaat apabila diti.kam lelaki dikenali secara tiba-tiba.

Salam tkziah buat keluarga. Moga arw4h ditempatkn bersama org2 yg soleh. Al fatihah

Video:

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *