Viral

(Terkini) – Kegembiraan Bertuk4r Tr4gedi, Kanak2 6 Tahun M4ut Terj4tuh Dari H0tel.

GE0RGE T0WN : Percutian sebuah keluarga berakhlr dengan tra.gedi apabila anak b0ngsu mereka ma.ut diperc.ayai terj.atuh dari h0tel mereka mengi.nap di Tanjung Bungah, di sini, hari ini.

Kejad.ian berl.aku kira-kira jam 11.30 pagi ketika man.gsa, Nur Airis Hafeeya Faizal, 6, baru selesai mandi di k0Iam renang h0tel berkenaan bersama lima ahli keluarganya.

Menurut ibu ma.ngsa, Siti Norra Salleh, 44, mereka sekeluarga menginap di h0tel berken.aan semalam bersama suami serta empat anaknya.

Jelas Siti Norra, mereka sekeluarga dari Sungai Petani, Kedah sepatutnya mengh.antar anak sulungnya yang berusia 22 tahun ke K0lej Kemahiran Tinggi Mara di BaIik Pulau di sini, hari ini.

“Ketika kejad.ian kami semua mahu naik semula ke bilik untuk meng.emas barang seIepas mandi tingkat bawah h0tel tersebut, namun tiba-tiba anak saya meI.ulu masuk lif sebaik melihat 0rang awam keIuar dari lif tersebut.

“Tlada se0rang daripada kami yang se.mpat naik bersamanya ek0ran pintu Iif tu.tup dengan cepat. Susulan itu, kami menca.ri Nur Airis Hafeeya hampir 10 minit sebelum dike.jutkan dengan berita pene.muan m.ayat kanak-kanak di tingkat dua h0tel tersebut.

“Saya terga.mam dan tldak sa.ngka m.ayat yang dite.mui itu adalah m.ayat anak bpngsu saya,” katanya ketika dit.emui MalayslaGaz3tte di l0bi h0tel tersebut.

Tambah Siti Norra, mereka sekeluarga re.da dengan kehiI.angan anak b0ngsunya itu walaupun ia meru.pakan du.gaan b.erat buat mereka.

“Saya tak sa.ngka jadi macam ini, baru seminggu saya kehiI.angan mak dan kini anak b0ngsu pula. Malah, pada hari kejad.ian saya meminta dia (Siti Airis Hafeeya) menci.um jen.azah mak buat kali terakhlr, namun dia meng.atakan tldak mengapa Hafeeya b0leh jumpa t0k di syu.rga dan baru saya faham maksudnya itu.“

Saya red.a, Allah lebih sayang dia. Dia anak syur.ga,” katanya.

Sementara itu, MalayslaGaz3tte difahamkan pihak p0Iis dan f0rensik baru sel.esai menja.lankan si.asatan di l0kasi dan m.ayat ma.ngsa dihantar ke H0spital Pulau Pinang untuk pr0ses be.dah si.asat.

Salam tkziah buat keluarga. Sem0ga ta.bah dengan kehiI.angan ank tercinta. Bermain2 lah di taman syur.ga syg. Al fatihah.

Sumber : MG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *