Semasa

(Terkini) – Kanak-kanak 6 T4hun J4tuh Lem4s Ke Dalam Sung4i Ketik4 Berkel4h Bers4ma Keluarg4.

MACH4NG : Se0rang abang ha.nya ma.mpu meI.ihat adiknya yang berusia enam tahun terj4tuh ke dalam sungai sebeIum Iem4s semasa mereka sekeluarga berk.elah di P.usat Rekr.easi Hu.tan Iipur, Buklt Ba.kar, di sini semalam.

Kejad.ian pada jam 4.50 petang itu dised.ari kanak-kanak b.erusia 11 tahun yang merup.akan abang kepada Puteri Aulia Zahra Mohd. Nawawi,6, yang meI.ihat m4ngsa terj4tuh ke daIam sungai.

Ketua P0Iis Daerah Machang, Deputi Suprint.endan Ganti Jimmy berkata, sias.atan mend.apati, Puteri Aulia Zahra bersama empat adik-beradik dan ibu mereka bert0Iak dari rumah mereka di Kampung Pr0jek LTN Kampung Air Taw.ar dekat Pasir Puteh, kira-kira jam 3.15 petang.

Menurutnya, apabila tib.a di pus.at rekr.easi berken.aan, lima beradik itu terus berge.gas keIuar dan terus mandi di sungai berken.aan.

“Semasa mereka sedang bermandi-manda, abang m4ngsa mel.ihat kanak-kanak itu terj4tuh ke dalam sungai berken.aan.

“Mel.ihat kead.aan adik yang Iem.as, abangnya telah memakl.umkan kejad.ian itu kepada ibu mereka, Raja Zubaidah Raja Manshor, 41, yang berada di tem.pat Ietak kereta di Taman H.utan Ri.mba, Buklt Ba.kar iaitu tldak ja.uh dari l0kasi kejad.ian,” katanya ketika dihubungi K0sm0! hari ini.

Menurut Ganti, ibu m4ngsa terus bergeg.as ke l0kasi kejad.ian dan mem.inta b4ntuan 0rang aw4m sebeIum mengh.ubungi pih.ak p0Iis.

Ujarnya, sepas.ukan anggo.ta p0Iis telah pergi ke l0kasi kejad.ian dan melak.ukan seI.aman selama 10 minit di kawasan itu sebelum men.emui m4ngsa yang berada di da.sar sungai.

“M4ngsa disa.hkan menin.ggaI du.nia 0leh peg.awai peru.batan yang tiba di l0kasi kejad.ian.

“M4yat m4ngsa kemud.ian dibawa ke H0spital Machang di sini untuk peme.riksaan Ianjut sebeIum dise.rahkan kepada keluarga,” katanya.

Salam tkziah. Sem0ga ibu dan keluarganya t4bah. Puteri Aulia men4nti di syurg4. Al fatihah syg.

Sumber : K!0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *