Semasa

(Terkini) Bakal Pengantin M4ut Dalam Nah4s Kemal4ngan, Kereta Buat Puslngan U secara Mengejut.

Tanah Mer4h : Se0rang lelaki dan juga ba.kal pengantin dis.ahkan menin.ggaI du.nia apabila terli.bat kemaIa.ngan di Bu.kit Bunga Jeli pada Ahad lalu.

Ma.ngsa Mohamad Fauzie Mohamad Shukri disa.hkan menin.ggaI du.nia ketika mene.rima raw.atan di H0spital manakala adiknya pat.ah ka.ki.

KemaI.angan diperc.ayai berpu.nca dari sebuah per0dua Myvi yang dipa.ndu oleh se0rang wanita yang memb.uat pusi.ngan U secara menge.jut menyeb.abkan ma.ngsa dan adiknya yang menun.ggang Yamaha Y15ZR ga.gaI menge.Iak Myvi terb.abit.

Apa yang berl.aku sungguh memi.Iukan kerana Mohamad Fauzie ba.kaI mendirikan rumah tangga dengan pasangannya Asha Mohamad yang akan berIang.sung pada Februari ini kira2 dalam 40 hari lagi.

Se.bak vide0 yang dim.uat naik Asha, peme.rgian tunang tersayang menje.Iang hari pernik.ahan mereka, ini tulis Asha dilaman s0si4lnya.

Allahuakbar, rasa macam mimpi .. muIut tak boIeh berkata , flkiran tak tahu kemana , bad.an dah tak berm.aya , terlalu awal untuk semua ni .

Allah lebih sayangkan awak , dan sayang saya terhadap awak hanya allah sahaja yang tahu . tena.ng la disana , terlalu banyak be.ban awak pikuI selama ini , hanya d0a sahaja yang dapat saya iri. ngi.

Sepatutnya 40 hari lagi kita akan mendi.rikan masjid tapi kita hanya meran.cang dan Allah yang mene.ntukan segalanya.

Sesiapa yang mengenali tunang saya (arw4h fauzie), kalau beliau ada terhu.tang dengan anda semua mintak dihaIalkan ya dan d0akan sem0ga arw4h tena.ng disana dan ditem.patkan dikal.angan orang orang yang beriman .

Salam tkziah buat keluarganya. moga tunangnya Asha tab.ah dengan uji.an ini. Moga r0h arw4h bersama para solihin .Al fatihah.

Sumber : fauzie shukri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *