Semasa

(Terkini) – ‘ Alhamdulillah.. ‘ Jahidah M4ngsa Kegan4san Rum4h Tangga SeI4mat Melahlrkan Baylnya.

SEREMBAN : Ma.ngsa kega.nasan rumah tan.gga, Jahidah Nordin seIa.mat meIa.hirkan bayi Ielaki dalam kandu.ngannya secara pembed.ahan di H0spital Tuanku Ja’afar (HTJ) Seremban di sini malam tadi.

Adiknya, Fauziah Nordin, 40, kakaknya Jahidah, 43, telah menj.alani pembe.dahan kecem.asan kira-kira jam 9 malam.

“Alhamdulillah kak Jahidah sudah Ia.hirkan ba.by, pembe.dahan kecem.asan jam 9 (malam). Es0k kena ke h0spital teng0k ba.by,” katanya menerusi aka.un Faceb00k miliknya hari ini.

Jelas Fauziah, kakaknya kini berada dalam pemant.auan 24 jam 0leh petu.gas h0spital.

Sebelum ini, K0sm0 meIap0rkan Jahidah yang sedang ha.mil dij4ngka bakal meIa.hirkan ba.yi dalam kandu.ngannya secara pembe.dahan hari ini.

Jahidah telah dimasu.kkan ke Wa.d 0bstetrik dan Ginek0I0gi, HTJ sejak 22 N0vember lalu tetapi pih.ak keluarga tidak dibe.narkan meIa.wat kerana pr0sedur sangat ke.tat

D0ktor memakl.umkan bahawa wanita itu bakal berhad.apan pelbagai k0mplikasi respir.at0ry dist.ress (kesuka.ran pern4fasan), pend4rahan, j4ngkitan ku.man, cardi.act arre.st (j4ntung terhe.nti) dan kemat.ian.

Dalam keja.dian pada 4 Mei lalu, Jahidah, yang men.etap di Joh0r Bahru k0ma diseb.abkan kecede.raan p4rah pada kep.aIa dengan tengk0rak terp4ksa dibu.ang aki.bat penda.rahan selain ra.hang, tuI.ang beI.akang serta rus.uk re.tak dipu.kuI suaminya yang berusia 38 tahun.

Jahidah pada mulanya dimas.ukkan ke lCU H0spital Sultanah Aminah, Joh0r Bahru dan kemu.dian dipind.ahkan ke HTJ Seremban atas permin.taan keluarga dan nasi.hat pih.ak h0spital.

SebeIum ini pada 17 Jun lalu, suami m4ngsa, Rosmaini Abd. Raof menga.ku ti.dak bers.aIah di M4hkamah Sek.syen Joh0r Bahru, Johor atas pertu.duhan mem.ukuI isterinya yang ha.miI sehingga k0ma dalam keja.dian pada 4 Mei lalu.

Sumber : K0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *