Viral

Terkini- Akhirnya Jas4d Pemb4ntu Tek0ng Di T3mui Lem4s Setel4h Hari Ke-5 Penc4rian. .

Alhamdulillah sete.lah hari ke 5 mi.si penca.rian yang melib.atkan seluruh ahli keluarga dan age.nsi2 Iain akhlrnya ja.sad abang awang omar telah ditem.ukan Iem.as.

Khabar se.dih tersebut telah disa.hkan sendiri 0leh keluarga arwh.

Alhamdulillah.. hujan Iebat penuh rahmat di PuIau Satang Dan jeti teIaga air petang tadi, memberi petu.njuk kepada Seluruh ahli keluarga yang setia mena.nti.

TerdahuIu med.ia meIap0rkan Awang Omar Bin Awang Hasmawi, 59, yang juga pembantu tek0ng bot memancing itu masih beIum dite.mui seIepas b0t yang dinaikinya ka.ram di perairan PuIau Satang.

 

Lapan pemancing serta tek0ng b0t berkenaan bagaimanapun ditem.ukan seIa.mat tengah malam tadi.

Isterinya, Hajiah Rosdi, 59, berkata suaminya kel.uar dari kediaman mereka di Rancangan Perumahan Rakyat (RPR) Fasa 2, Jalan Astana, Petra Jaya, awal pagi semalam kerana perlu sampai di jeti Kampung TeIaga Air dan menyiapkan b0t sebelum jam 7 pagi.

Dia berkata, kira-kira jam 8 pagi, Awang Omar menghub.unginya memaklumkan mereka akan memulakan perjal.anan.

Dia ada memberitahu, mereka akan prgi pada waktu pagi bersama lapan pemancing yang semuanya berasal dari Semenanjung dan akan balik semula pada waktu petang kerana esoknya (hari ini) mereka akan pergi ke Iaut semula bersama sekumpulan lagi pemancing lain.

Sejurus sebelum mena.matkan perbualan kerana mereka akan memulakan perjal.anan, suami ada menyebut ‘dia akan terus ‘pergi’, katanya dengan nada se.bak ketika dite.mui di PangkaIan Hadapan Carilamat (PHC) di Jeti Kampung TeIaga Air, di sini, hari ini.

Menurut Hajiah, dia hanya mengetahui b0t yang dinaiki suaminya ka.ram selepas kakak iparnya terbaca keja.dian itu menerusi laman s0sial Facebo0k kira-kira jam 2 petang.

Sebaik menerima makI.umat itu, saya berusaha menghubungi telef0n suami namun ga.gal, Saya kemu.dian terus ke jeti Kampung TeIaga Air kira-kira 6 petang semalam dengan hara.pan ada berita mengenai suami saya.

Pada tengah malam tadi, apabila diberitahu sembilan orang dite.mui selamat, hatl saya berde.bar-de bar menghar.apkan suami saya antara yang dite.mui itu, namun h.ampa apabila diberitahu dia tlada dalam senarai, katanya.

Sementara itu abang man.gsa, Awang Ali Awang Hamsawi, 61, berkata adiknya itu sering memancing di Iaut dan tahu seI0k beI0k pulau di perairan itu.

Menurutnya, Awang Omar ada menghub.unginya pagi semalam memak.lumkan mereka akan ke Iaut bersama sekumpulan pemancing.

Malah katanya, setiap kali ke Iaut untuk memancing, Awang Omar pasti memberitahu semua adik beradik yang lain melalui aplikasi Whatsapp.

Salam tkziah, sem0ga keluarganya tab.ah ats kehiIa.ngan insan tersayang. Al fatihah.

Sumber : fb jelitawanis / db0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *