Viral

‘ Suka Bertuk4r Duk4’ – Bapa Dan An4k 4 Tahun Dit3mui Lem4s Dal4m K0Iam Ren4ng Di Dungvn.

DUNGUN : Percut.ian sebuah keluarga akauntan dari Petaling Jaya, Selang0r bertu.kar tr4gedi seIepas dua daripada mereka dite.mui Iem.as di dalam k0Iam re.nang di sebuah res0rt pengin.apan mereka di sini, petang Khamis.

Ma.ngsa, Leong Ch0y Kee, 34, bersama anak lelakinya, Ng Ho Jun, 4, dite.mui di da.sar k0Iam 0leh pengu.njung lain yang ingin menggu.nakan kemudahan rekr.easi itu, kira-kira jam 1.45 petang.

Ketua P0Iis Daerah Dungun, Superint.endan Baharudin Abdullah berkata, sias.atan awal mend.apati kedua-dua be.ranak itu diperc.ayai tidak mahir bere.nang dan ja.rak kemud.ahan rekr.easi tersebut dari bilik pengi.napan mereka lebih ku rang 15 meter sahaja.

“Kedua-dua beranak dite.mui di da.sar k0Iam sedaIam tiga meter 0leh beberapa pengunj.ung lain yang hen.dak mandi di situ sebeIum memak.lumkan kepada petugas di kaunter.

“Sejurus dimak.lumkan, kedua-dua beranak itu dian.gkat keIuar dari k0Iam oleh tiga pekerja di situ sambil berti.ndak memberi ba.ntuan pernaf.asan tetapi tidak berh.asil, sebelum dibawa ke H0spital Dungun dengan amb.uIans,” katanya ketika dihubungi Sinar Harlan pada Jumaat.

Menurut Baharudin lagi, s.iasatan di l0kasi mend.apati kedaI.aman air k0Iam renang di situ iaitu kira-kira lapan kaki.

Katanya, hasil be.dah s.iasat mend.apati pu.nca kem.atian kedua-dua beranak itu adalah diseb.abkan Iem.as dan ma.yat mereka sudah ditu.ntut 0leh ahli keluarga mereka.

Salam tkziah.

Sumber : sinar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *