Keluarga

Subhanallah, Pasangan Sehldup Sem4ti, Menlnggal Dunia Ketlka Mengaji Disisi Jen4zah lsteri Selang 2jam Selepas ltu.

Surabaya. : Impian pasangan di Ind0nesia ini untuk sehi.dup sem.ati menjadi kenyataan apabila aj.aI mereka hanya berselang dalam temp0h kurang tiga jam, Jumaat lalu.

Lebih memi.Iukan, lelaki berkenaan menin.ggaI du.nia ketika mengaji di samping jena.zah isterinya.

Tribunnews meIap0rkan Umi Munawaroh menin.ggaI du.nia jam 1.30 petang aki.bat kencing manis.

Suaminya, Fathan Sibyan pula diperc.ayai menin.ggaI du.nia, jam 4.15 petang seIepas menga.Iami sera.ngan jantu.ng.

Pasangan suami isteri dari Bojonegoro, Jawa Timur itu akhi.rnya disem.adikan dalam satu Iia.ng Ia.had.

Pasangan terba.bit sebelum ini mengusahakan perniagaan perab0t dan alat jahitan.

Ketika ha.yat mereka, pasangan itu tersebut membangunkan dua masjid di Bojonegoro yang diwa.kafkan kepada masyarakat setempat.

Fatkhan juga adalah be.kas Bendahari Pengurus PCNU Bojonegoro sejak 1993 hingga 1998.

Sementara itu, pihak PCNU Bojonegoro menguc.apkan takz.iah di atas kema.tian pasangan itu di me.dia s0sial.

Salam tak.ziah diucapkan. Semoga r0h mereka ditempatkan dikalangan orang2 yang beriman dan beramal s0leh. Al Fatihah.

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya.

Sumber : hm / db0ngk4r

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *