Semasa

Subhanallah, “Cac4t Penglihatan Sejak Lahir” Tapi 30juzuk Al-quran Terpasak Di Dalam lngatan.

Minat dan juga kesungguhan merupakan kunci utama untuk berjaya. Tidak kiraIah sama ada kita merupakan insan n0rmaI ataupun kateg0ri 0rang KeIainan Upaya (0KU). Jika kita mempunyai tekad yang ku.at,

nescaya kejayaan akan diper0leh. Hal ini samalah seperti se0rang peIajar berusia 17 tahun yang terg0long dalam kaIangan ca.cat penglihatan sejak kecil yang mampu menghafaz 30 juzuk al-Quran dalam masa 4 tahun.

Hafal 30 juzuk dalam 4 tahun

Berkat keazaman dan usaha yang gigih, Adam Hussaini Mohd Rosli, 17 yang menga.Iami masa.Iah pengIihatan sejak lahir lagi telah berjaya menjadi antara 21 peIajar,

terbaik Syahadah sempena majlis K0nvokesyen Himpunan Huffaz Permata al-Quran peringkat Nusantara di Stadium Tertutup, K0mpleks Sukan Negeri, G0ng Badak.

15 jam membaca & mempelajari al-Quran sehari

Menerusi Berita Harian, pelajar Maahad Tahfiz dan Pengajian Islam Darul Hijrah Baling, Kedah ini memaklumkan bahawa akan memperu.ntukkan kira-kira 15 jam sehari untuk membaca al-Quran menggunakan Braille dan juga mempelajari bahasa Arab.

Adam yang juga anak kepada pasangan pendidik telah pun membuktikan bahawa walaupun menga.Iami masa.Iah pengIihatan sejak Iahir lagi, namun dia beruntung kerana dikurniakan ma.ta ha.ti yang terang sehingga berjaya menjadi se0rang hafiz.

Tahniah buat ibu dan bapa

Sehubungan dengan itu, menerusi ruangan k0men Faceb00k sumber, rata-rata warganet telah menza.hirkan ucapan tahniah diatas pencapaian yang diper0leh oleh Adam.

 

Mereka juga sangat tersen.tuh melihat kesungguhan dan juga kemampuan Adam sehingga berjaya menjadi hafiz al-Quran walaupun tidak mempunyai daya penglihatan seperti indi.vidu n0rmal.

Tiada aIasan untuk berjaya

Aku yang ceIik pun tak mampu

Sumber : bh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *