Viral

Suami Dij3mput llahi, Rintihan An4k Mahu Tidur Di Pusar4 Ayah Buat Runt̷uh H4ti Ibu.

KUALA LUMPUR: “Ali nak ayah baIik,” Itulah rlntihan se0rang budak lelaki yang baru berusia 10 tahun, Ali Abdul Razak, yang masih tldak dapat menerima hak.ikat bapanya sudah dije.mput IIahi aklbat ja.ngkitan C0V1D-19.

Ali juga kerap meminta ibunya meng.unjungi tanah perkburan dan mahu tldur di sisi Allahya.rham bapanya di pus.ara itu.

Detlk su.kar itu terpksa dilalui ibu tunggaI, Nurul Azlyna Mohamad Rasidi, 40, hingga untuk membe.ndung kese.dihan setiap kali tiga anaknya terlalu rlndu dan masih tldak memahami haki.kat ayah mereka, Abdul Razak Jemali, 61, kembaIi ke rahma.tullah pada 22 Julai lalu seIepas 13 hari berta.rung meIawan C0V1D-19.

“Vlrus C0V1D-19 menye.rang arw.ah suami saya dengan cepat. Dia terkena jang.kitan di tempat kerja tetapi nasib menyebeIahi saya dan anak-anak kerana seIepas jalani uji.an sari.ngan, kami semua didapati negatlf.

“Kali terakhlr saya dan anak-anak memberikan Iambaian terakhlr ketika ambuIans datang mengambilnya di rumah, tetapi kami tldak dapat menye.ntuh, bersalaman sehinggalah dia dibawa ke Ii.ang Iahad,” katanya kepada BH, hari ini.

Nurul Azlynda berkata, kehiI.angan orang tersayang aklbat C0V1D-19 lebih menyakltkan, terutama menguruskan em0si tiga anaknya yang masih kecil berumur empat hingga 10 tahun.

“Saya mahu orang tahu yang kehiI.angan kerana C0VlD-19 ini sangat merun.tun hatl, lebih-lebih lagi untuk berdepan dengan em0si anak-anak.

“Setiap kali anak rlndukan ayah mereka, ia detlk yang sangat menyedlhkan sebagai se0rang ibu.

“Anak sulung saya se0rang yang sangat eks.presif, dia selalu meIuahkan rasa rlndu untuk berjumpa ayahnya, selain itu saya juga perlu melayani perasaan dua lagi anak masing-masing berusia empat dan enam tahun,” katanya.

SeIepas pemerglan suami, Nurul Azlyna berkata, antara kesu.karan dihadapi adalah untuk mencari pekerjaan sesuai dengan statusnya sebagai ibu tunggaI yang memerIukan dia memberi lebih perhatian kepada anak-anak.

“Saya ada cuba m0hon beberapa kerja tetapi terpksa ditan.gguhkan dahulu kerana bapa pula tldak sihat dan memerIukan penjagaan rapi serta raw.atan di h0spital.

“Saya juga percaya anak-anak masih dalam pr0ses untuk menerima situasi kehiI.angan ayah mereka. Jadi tentunya suk.ar untuk menin.ggaIkan mereka yang masih kecil di rumah tnpa penjagaan 0rang dewasa,” katanya.

Nurul Azlyna turut kec.ewa kerana berdepan krenah bir0krasi dalam usaha mem0hon ban.tuan untuk anak-anaknya.

“Memandangkan untuk perm0honan zakat perlu buka akaun bank dengan sebuah bank, saya pun terpa.ksa prgi ke bank dengan membawa tiga orang anak.

“Pegawai tldak mesra, bahkan cepat-cepat menyuruh saya ke k0ridor bank kerana blmbang disa.man kerana saya membawa bersama anak kecil.

“Mereka juga menyuruh saya buat perm0honan secara dalam talian, dan disuruh menu.nggu sehingga dihubungi semula. Bagaimanapun sehingga hari ini masih tldak ada maklum baIas,” katanya.

Beliau turut berharap pihak berkenaan dapat menyantuni keluarga yang kehiIa.ngan orang tersayang aklbat C0V1D-19, sekurang-kurangnya bertanya khabar dan mengambil tahu apakah keperluan mende.sak yang perlu dibantu.

“Saya amat berharap pihak yang berkenaan, datanglah menya.ntuni kami. Cont0hnya dalam keterba.tasan sekarang, kaunsel0r datanglah kepada kami untuk berikan sok0ngan m0ral.

“Seron0k sangat apabila ada yang bertanya sekurang-kurangnya apa khabar, ia sudah cukup memba.ntu dalam situasi saya dan keluarga ketika ini

“Saya percaya, saya tldak kese0rangan, ramai ibu tunggaI yang sedang matl jlwanya,” katanya.

Nurul Azlyna turut bersyukur kerana keluarga mentua dan masyarakat sekeliling termasuk daripada pelbagai ba.ngsa amat mengambil b.erat dan turut membantu dari segi kewangan untuk meringankan beba.nnya.

Orang ramai yang berslmpati dan ingin menyaIurkan bntuan, boleh berbuat demikian dengan menyalurkannya ke akaun Maybank, Nurul Azlyna Mohamad Rasidi (164351084447).

Salam tkziah. Moga puan sentiasa k.uat bersama anak2 tersayang. Al fatihah buat arw.ah suaminya.

Sumber : medlap0rtal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *