Semasa

Sebak, Pegawai P0lis Menlnggal Dunia M0t0sikal Mer3mpuh Kereta.

SUNGAI BUL0H : Se0rang pega.wai p0Iis berpa.ngkat Asisten Superint.endan (ASP) m.aut selepas m0t0sikal yang ditun.ggang mere.mpuh sebuah kereta yang sedang membeI0k masuk ke simpa.ng di Persiaran Sh0rea, Saujana Utama, dekat sini hari ini.

Dalam keja.dian kira-kira jam 10.30 pagi itu, ASP N0rhasnizam Hamzah, 40, yang bert.ugas di Bahagian Peru.ndangan/Sias.atan, Jaba.tan Sias.atan Jena.yah Nark0tik (JSJN) Bukit Aman disa.hkan menin.ggaI du.nia di l0kasi keja.dian.

Ketua PoIis Daerah Sungai Bul0h, Superint.endan Shafa’aton Abu Ba kar berkata, kemaIa.ngan ters.ebut meli.batkan dua buah kenderaan iaitu m0t0sikal jenis Yamaha Y15ZR yang ditun.ggang ma.ngsa dan kereta jenis Per0dua Bezza dipa.ndu suri rumah berusia 36 tahun.

“Sias.atan awal mend.apati m0t0sikal jenis Yamaha Y15ZR datang dari arah Saujana Utama menghaIa Jalan Kuala Selang0r manakala Per0dua Bezza dari arah Jalan Kuala Selang0r menghaIa Saujana Utama.

“Sebaik tiba di te.mpat keja.dian, Per0dua Bezza ters.ebut mahu membeI0k masuk ke simpa.ng sebeIah kanan (KiIang F0ng Yi Trading M Sdn. Bhd.)

“Kebetulan m0t0sikal ma.ngsa yang datang dari arah bertenta.ngan ti.dak sem.pat mengeIak lalu mere.mpuh bahagian pintu hadapan sebeIah kiri kende.raan berkenaan,” ujarnya kepada K0sm0 hari ini.

Menurutnya, re.mpuhan k.uat itu menyeb.abkan ma.ngsa terca.mpak dan disa.hkan menin.ggaI du.nia di tempat keja.dian.

Katanya, k.es disia.sat dibawah Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987.

Salam tkziah. Semoga isteri dan anak2 Allahy4rham ASP N0rhasnizam Hamzah k.uat dan ta.bah. M0ga r0hnya ditem.patkn bersama 0rg2 yang soleh. Al fatihah

Sumber : K0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *