Keluarga

Sebak, Kanak-kanak Perempuan 6tahun M4ut Terhidu Asap Dalam Bilik Tidur, K0nd0minium Terb4kar.

GE0RGET0WN : Seorang kanak-kanak perempuan berusia enam tahun yang ditin.ggalkan di rumah dengan pintu berku.nci oleh ibu bapanya yang pergi ke kedai, m.aut selepas rumahnya di K0nd0minium The Rice C0llecti0n II, Jalan Dr Wu Lien Teh, di sini, terba.kar pagi tadi.

Ma.ngsa, Nur Rania Adelia Mohd Zaid, dite.mui ti.dak sed.arkan diri aki.bat terhi.du as.ap dalam bilik tidur dan dis.ahkan menin.ggaI du.nia ketika dira.wat di H0spital Pulau Pinang (HPP), manakala adik lelakinya, Muhammad Ariq Zakwan,4, dite.mui sela.mat di ruang tamu.

Kedua-dua kanak-kanak itu yang ditin.ggalkan ketika mereka tidur, dite.mui ibu bapa ma.ngsa yang berge.gas pulang selepas terli.hat kep.ulan as.ap di k0nd0minium itu ketika membuat pan.ggilan vide0 dengan mngsa sebaik mereka tiba di kedai.

Ketua 0perasi dari BaIai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Jalan Perak, Aazelan Hassan, berkata b0mba tiba di tempat keja.dian kira-kira jam 9.05 pagi dan berusaha memberi bant.uan perna.fasan serta raw.atan awal sebelum ma.ngsa diha.ntar ke HPP.

“Sebaik menerima pan.ggilan, angg0ta dari BaIai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Jalan Perak serta BBP Lebuh Pantai berg.egas ke tempat keja.dian.

“Ketika b0mba tiba, dua kanak-kanak term.asuk se0rang yang ti.dak sed.arkan diri, sudah dibawa keluar dari rumah itu oleh ibu bapa mereka, tetapi budak perempuan itu dis.ahkan menin.ggaI du.nia di HPP selepas itu.

“Keba.karan berjaya dik.awaI pada jam 9.36 pagi dengan kemusn.ahan kebaka.ran sehingga 70 peratus.

“Sistem penyeIen.ggaraan bangunan itu yang berada pada tahap baik juga memu.dahkan angg0ta b0mba mem.adam keba.karan, ” katanya ketika dihubungi di sini, hari ini.

Difahamkan, ma.ngsa dan adik lelakinya yang sedang tidur ditin.ggalkan di rumah ketika ibu bapanya serta se0rang lagi anak berusia setahun, pergi ke kedai di bawah un.it k0nd0minium itu.

salam tkziah buat ibu dan ayah adik rania.semoga ku.at dan ta.bah menerima suratan t4kdir Yang Maha Esa. Us4hlah menya.Iahkan diri atas apa yang berl.aku.semuanya ketentuan Ilahi. Al Fatihah buat si comel Adik Rania.Syurga menantimu syg.

sumber : bh / Detikklnlviral / medlap0rtal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *