Semasa

Sebak, Dua Beranak M4ut Dir3mpuh 0leh Kereta Yang Gag4l Mem0t0ng.

KULIM : Dua beranak m.aut selepas kereta Per0dua Kancil yang dinaiki mereka terb.abit dalam kemala.ngan dengan dua lagi kenderaan di Jalan Sungai Karangan-Padang Serai, di sini malam tadi.

Dalam keja.dian sekitar jam 8 malam itu, ma.ngsa, Zaifisal Zakaria, 42, menin.ggal dunia di tempat keja.dian, manakala anaknya, Muhammad Zafril Zaifisal, 9, menin.ggal du.nia ketika mene.rima raw.atan di wad kecem.asan H0spital Kulim.

Ketua P0lis Daerah Kulim, Superintendan Azhar Hashim, berkata pihaknya mene.rima makl.umat berhubung keja.dian itu sekitar jam 9 malam memba.bitkan kemal.angan tiga kenderaan iaitu sebuah kereta Per0dua Kancil dinaiki ma.ngsa, H0nda Civic dan Prot0n Wira.

Beliau berkata, sias.atan awal di tempat keja.dian menda.pati kereta Prot0n Wira yang dipa.ndu lelaki berusia 43 tahun datang dari arah Sungai Petani menghala ke Lunas.

“Namun sebaik tiba di l0kasi, dida.pati kereta Prot0n Wira terb.abit dilan.ggar di bahagian tepi belakang sebelah kanan 0leh kereta H0nda Civic yang cuba mem0t0ng menyeb.abkan kereta yang dipa.ndu hila.ng kaw.alan dan terba.bas ke ba.hu jalan laluan bertent.angan.

“Aki.bat perlan.ggaran antara dua kenderaan itu, kereta H0nda Civic itu hila.ng kaw.alan dan melan.ggar bahagian depan kereta Per0dua Kancil yang datang dari arah bertent.angan,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Azhar berkata, pem.andu kereta H0nda Civic itu kemu.dian mela.rikan diri dari l0kasi kemal.angan.

Bagaimanapun, pema.ndu kereta Prot0n Wira tidak menga.lami sebarang kecede.raan, manakala pema.ndu kereta Per0dua Kancil itu m.aut di l0kasi kemala.ngan manakala anaknya menga.lami kecederaan pa.rah dan menin.ggal du.nia di wad Kecem.asan H0spital Kulim.

“Ma.yat pema.ndu dan penu.mpang kereta Per0dua Kancil itu dibawa ke Jabatan Perub.atan F0rensik H0spital Kulim untuk bed.ah sia.sat.

“Usaha untuk menge.san dan men.ahan pema.ndu H0nda Civic berusia 28 tahun yang mela.rikan diri masih dite.ruskan dan ke.s disia.sat mengi.kut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987,” katanya.

Sementara itu, Penol0ng Pengarah Bahagian Operasi Keb0mbaan dan Penye.lamat, Jabatan B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) Kedah, Mohamadul Ehsan Mohd Zain, berkata pihaknya mene.rima pan.ggilan berhubung kemal.angan itu pada jam 8.18 malam.

Beliau berkata, sepasukan angg0ta dari Balai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Kulim tiba di l0kasi jam 8.42 malam.

“Pemandu Per0dua Kancil berusia 42 tahun berjaya dikel.uarkan oleh angg0ta BBP Tasik Gelugor, Pulau Pinang sebelum angg0ta BBP Kulim tiba,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Sumber : w0wberlta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *